Општинска управа

Надлежности Општинске управе:

1)     припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2)     извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;

3)     решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа, и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4)     обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

5)     извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6)     обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.

С П И С А К  СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  У  ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ПРИЈЕПОЉЕ ОВЛАШЋЕНИХ ЗА  РЕШАВАЊЕ  У  УПРАВНИМ СТВАРИМА  И ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВ

•1.      Новосел Весна, руководилац Одељења  - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

•2.      Посркача Јела, води управни поступак до доношења решења из области  урбанизма и грађевинарства, односно обједињене процедуре

•3.      Чичић Селма, води управни поступак до доношења решења из области  урбанизма и грађевинарства, односно обједињене процедуре

•4.      Радуловић Бранка, води управни поступак и доноси решења из надлежности имовинско-правних послова

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Земанић Едиб, инспектор за друмски саобраћај и јавне путеве и шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора инспекције за друмски саобраћај и јавне путеве,  као и  из надлежности Одсека

  1. Петрић Снежана, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности комунално- стамбених послова
  2. Бакић Мехмед, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора комуналне инспекције
  3. Потурак Мервин, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора комуналне инспекције
  4. Глушчевић Милић, грађевински инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора грађевинске инспекције
  5. Гојак Боса, грађевински инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора грађевинске инспекције
  6. Кратовац Џенита, инспектор заштите животне средине - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора  заштите животне средине
  7. Брајовић Бранко, инспектор за друмски саобраћај и јавне путеве - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора инспекције за друмски саобраћај и јавне путеве.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Ракоњац Драгиша, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ

Хамзић Ифет, шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одсека

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Заимовић Ајдин, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

  1. Хрустемовић Мерсија, води управни поступак и доноси решења из области  борачко-инвалидске заштите и цивилних инвалида рата
  2. Хаџић Мирзета, просветни инспектор - води управни поступак и  доноси решења из надлежности просветног инспектора 
  3. Хајдаревић Ханка, координатор матичне службе - води управни поступак и доноси решења из области матичарских послова и послова грађанских стања

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

•1.      Гојак Муса,  шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одсека

•2.      Крповић Нада, води управни поступак до доношења решења из области  послова утврђивања права на дечји додатак

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

•1.      Козица Далмир, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

•2.      Ћубић Миодраг, порески инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора пореске инспекције

•3.      Радичевић Александар, инспектор канцеларијске контроле - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора канцеларијске контроле

Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >