Почетна
ОБАВЕШТЕЊА 2014

Објављен : 30.12.2014  

 

Одлука о финансирању пројеката за имплементацију Локалног акционог плана за младе за 2014 

 

         

Објављен : 25.12.2014  

СПИСАК УЧЕСНИКА КОНКУРСА КОЈИ СПУЊАВЈУ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА ИКОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА ПОДСТИЦАЈНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА ИСЕРТИФИКАЦИЈЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕА ИБЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ У2014. ГОДИНИ

и

 

СПИСАК УЧЕСНИКА КОНКУРСА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВЈУ ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УВОЂЕЊА ИСЕРТИФИКАЦИЈЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕА И БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ У2014. ГОДИНИ 

 

        

 

Објављен : 23.12.2014  

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ''STAR JELA'' D.O.O. , Пријепоље поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта пројекта погона за обраду дрвета и производњу пелета на делу кат. парцеле 2130/1 КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље

 

       

 

 

Објављен : 18.12.2014

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ


  

   

 

 

Објављен : 12.12.2014

 

ЈАВНИ КОНКУРС

За доделу средстава за имплементацију Локалног акционог плана за младе

 за 2014. годину

  

  

 

 

Објављен : 11.12.2014

Погледајте ранг листе:

РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА КОНКУРСА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА МЛЕКО И РАТАРСКЕ КУЛТУРЕ

РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА КОНКУРСА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ЧУВАЊЕ, ПРЕРАДУ, ПАКОВАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА И ПРИМАРНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ПОВРЋА И ХЛАДЊАЧЕ

 

Објављен : 09.12.2014

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  

Објављен : 05.12.2014

ЧЛАНОМ 36. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14) , ПРОПИСАНО ЈЕ ДА АКО СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ АКТА ВРШИ СЛАЊЕМ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ ИЛИ СЛАЊЕМ ОБИЧНЕ ПОШИЉКЕ, ПОРЕСКИ АКТ СЕ СМАТРА ДОСТАВЉЕНИМ 15-ОГ ДАНА ОД ДАНА ПРЕДАЈЕ ПОРЕСКОГ АКТА ПОШТИ.

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 9. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14), НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ПИБ (ЈМБГ) ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА КОМЕ ЈЕ НА ОВАЈ НАЧИН ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО, КАО И БРОЈ ПОРЕСКОГ АКТА ЧИЈЕ ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО.

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗЕ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА И ПОРЕСКИМ АКТИМА , ЧИЈЕ ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО У СКЛАДУ СА СТАВОМ 3. И 4. ЧЛАНА 36. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14).

Погледајте прилог ОВДЕ

 

Објављен : 25.11.2014  

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базнa станицa мобилне телефоније УЕ120 и УЕУ120 Пријепоље, улица 6. Априла бб. (Енергомонтажа), на кат.парцели бр. 1095/2 К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

 

      

Објављен : 25.11.2014  

 ЧЛАНОМ 36. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14) , ПРОПИСАНО ЈЕ ДА АКО СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ АКТА ВРШИ СЛАЊЕМ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ ИЛИ СЛАЊЕМ ОБИЧНЕ ПОШИЉКЕ, ПОРЕСКИ АКТ СЕ СМАТРА ДОСТАВЉЕНИМ 15-ОГ ДАНА ОД ДАНА ПРЕДАЈЕ ПОРЕСКОГ АКТА ПОШТИ.

 НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 9. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14), НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ПИБ (ЈМБГ) ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА КОМЕ ЈЕ НА ОВАЈ НАЧИН ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО, КАО И БРОЈ ПОРЕСКОГ АКТА ЧИЈЕ ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО.

 У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗЕ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА И ПОРЕСКИМ АКТИМА , ЧИЈЕ ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО У СКЛАДУ СА СТАВОМ 3. И 4. ЧЛАНА 36. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14).

Погледајте прилог ОВДЕ

 

  

Објављен : 21.11.2014  

 

На захтев носиоца пројекта УГ ''Јадовник'' из Пријепоља, Општинска управа општине Пријепоље је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат хранилиште за белоглаве супове, на кат. парцели бр. 65 и 66 КО Милешев До на територији општине Пријепоље.

  

 

 

Објављен : 19.11.2014 

 

Расподела садница малина и шљива - Јесен 2014  

  СПИСАК ЛИЦА КОЈИ СУ ДОБИЛИ  САДНИЦЕ ШЉИВА/ЈЕСЕН 2014/

Ред.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

МЕСТО

1

ГОЈАКОВИЋ ЈОВАН

ГРОБНИЦЕ

2

ВРАНИЋ РАДЕ

ГРОБНИЦЕ

3

СЛОВИЋ АВРАМ

БРОДАРЕВО

4

ЈЕШИЋ МИРКО

ОРОВАЦ

5

ТЕРЗИЋ ВУЛЕ

КОЛОВРАТ

6

НОВАКОВИЋ ВЕРИЦА

ЗАЛУГ

7

ГОЈАК ДРАГАН

ПРИЈЕПОЉЕ

8

ДЕРИКОЊИЋ ДРАГОМИР

ЏУРОВО

9

БАШОВИЋ САБАХЕТА

СУВОДО

10

БЕНДИЋ НЕБОЈША

БОСТАНИ

11

БЕЋИРОВИЋ ХАЛИЛ

КОЛОВРАТ

12

ЉУБОЈЕВИЋ ЈАКОВ

ВРБОВО

13

АЛОМЕРОВИЋ АГАН

ОШТ.СТЈЕНА

14

ВЕРУОВИЋ ЉУБИША

ПРИЈЕПОЉЕ

15

ШПИЦА БРАНКО

ПРИЈЕПОЉЕ

16

СПАЈИЋ МИЛОСАВ

В.ЖУПА

17

КИЈАНОВИЋ ГОРДАНА

ЈАБУКА

18

ЛОВОВИЋ ВОЈИСЛАВ

ПРИЈЕПОЉЕ

19

НЕСТОРОВИЋ БРАНКО

ВЕЛ.ЖУПА

20

РОВЧАНИН ИБРАХИМ

ГРАЧАНИЦА

21

ЛЕКОВИЋ ДРАГАНА

ЗАСТУП

22

СРЕДОЈЕВИЋ НЕДЕЉКО

В.ЖУПА

 

СПИСАК ЛИЦА КОЈИ СУ ДОБИЛИ  САДНИЦЕ МАЛИНА/ЈЕСЕН 2014/

Ред.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

МЕСТО

1

ХУРИЋ МЕРСУДИН

ИВАЊЕ

2

МУШОВИЋ МИРЏАД

СЕЉАШН.

3

ДИВАЦ ЗДРАВКО

ДИВЦИ

4

ДУКИЋ ПЕТАР

СЕЉАШН.

5

ПЕЈОВИЋ СЛАВИША

КОЛОВРАТ

6

ЋОРИЋ ИСМЕТ

БРОДАРЕВО

7

ХАЏАЛИЋ МЕРСУДИН

ВЖУПА

8

КНЕЖЕВИЋ РАДОВАН

ПРИЈЕПОЉ.

9

ГОЈАК СЕЈФО

ГОЈАКОВ.

10

КАЈЕВИЋ ХУСЕИН

В.ЖУПА

11

ГОЈАК АРНАД

КОЛОВРАТ

12

ПОПАДИЋ МИЛИЦА

СЕЉАШНИ

13

ВРАНИЋ ВЕЛИЗАР

ГРОБНИЦЕ

14

ХАМЗИЋ ХАЏО

ИВАЊЕ

15

ВУЛОВИЋ ДРАГОШ

ПРИЈЕПОЉЕ

16

АМЗИЋ  РАХИМА

ПРИЈЕПОЉЕ

17

ЈАЊУШЕВИЋ ДРАГИША

КОЛОВРАТ

18

МАРИНКОВИЋ МИЛАДИН

КОЛОВРАТ

19

КОЗИЦА НАЏИЈА

В.ЖУПА

20

ДРОБЊАК ДЕЈАН

СЕЉАШН.

21

БЈЕЛИЋ ЦАНА

ПРИЈЕПОЉЕ

22

БРАЈАНАЦ САФЕТ

В.ЖУПА

23

ТОПАЛОВИЋ ЉУБОМИР

СЕЉАШН.

24

БАКОВИЋ МИЉАН

КОЛОВРАТ

25

ЋЕХАЈИЋ ИЗУДИН

БОСТАНИ

26

ОБУЋИНА АБДУЛАХ

СЕЉАШНИ.

27

КАПИЏИЋ НЕЏАД

СЕЉАШНИ.

28

КАЈЕВИЋ МУХАРЕМ

МИЉЕВИЋИ

29

МУРАНОВИЋ ДАМИР

ТАШЕВО

30

МАТОВИЋ БРАНКО

ПРИЈЕПОЉЕ

31

ДАУТОВИЋ ИБРАХИМ

ОРАШАЦ

32

КИЈАНОВИЋ ДРАГОМИР

КАМ.ГОРА

33

ДИВАЦ СВЕТЛАНА

ДИВЦИ

34

ПЕТРИЋ СЛОБОДАН

ПРИЈЕПОЉЕ

35

ЧОЧОВИЋ ВЕЛИСАВ

ЏУРОВО

36

ТАХИРОВИЋ СЕМИР

ГРАЧАНИЦА

37

ПАНТОВИЋ МИЛАН

ПРИЈЕПОЉЕ

38

ПЕЈОВИЋ ОСТОЈА

ОСОЈЕ

39

ЈАЊУШЕВИЋ СТЕВАН

ДИВЦИ

40

БАКОВИЋ ЗДРАВКА

ЗАЛУГ

41

КНЕЖЕВИЋ МИЛАН

ОСОЈЕ

42

МИЋОВИЋ СНЕЖАНА

БОСТАНИ

43

ЉУЈИЋ НИКОЛА

ИВАЊЕ

44

СВИЧЕВИЋ БОЈАН

ИВАЊЕ

45

БЈЕЛАК СМАИЛ

ОРАШАЦ

46

НОВАКОВИЋ НЕНАД

ДИВЦИ

47

НИНЧИЋ ВЕСКО

СЕДОБРО

48

АЉЕВИЋ ЕЛДАР

ЗАЛУГ

49

ЧАБАРКАПА МИЛКА

В.ЖУПА

50

РВОВИЋ НЕЂЕЉКО

БАРЕ

51

АЛОМЕРОВИЋ АЛИЈА

ПРИЈЕПОЉЕ

52

МЕМОВИЋ БЕШИР

ЗАЛУГ

53

TOMAШЕВИЋ ВОЈИСЛАВ

ИВАЊЕ

54

ТАЛОВИЋ МУЈО

БОСТАНИ

55

РАДАКОВИЋ ГОЈКО

ДРЕНОВА

56

ПЈАНОВИЋ ПРЕДРАГ

СЕЉАШН.

57

ЛУИНОВИЋ НАЗИФ

МИЈАНИ

58

ЈЕВТОВИЋ РАДЕ

ЂУРАШИЋИ

59

СПАСЕНИЋ ГОЈКО

СЕЉАШН.

60

ВИЖЛИНА БОШКО

КОСАТИЦА

 

 Комисија за расподелу садног материјала

 Председник

 Зоран Деспотовић 

 

Објављен : 7.11.2014

О Д Л У К A

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.

и

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.

 


 

Објављен : 28.10.2014

Број: 06-32/14-4-1

На  основу  Закона  о  подстицајима  у  пољопривреди  и  руралном  развоју(,,Сл.гласник  бр.10/13),Сагласности Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде бр.401-00-00267/2014-09 од15.04.2014.год. на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развојаопштине  Пријепоље  за  2014.год.Одлуке  о  буџету  општине  Пријепоље(Општински  С.гласникбр.12/2013) 

ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује конкурс За доделу средстава за набавку нове опреме  за прераду  , паковање  млека и ратарских култура

    


Објављен : 28.10.2014

Број: 06-32/14-4-2

На  основу  Закона  о  подстицајима  у  пољопривреди  и  руралном  развоју(,,Сл.гласник  бр.10/13),Сагласности Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде бр.401-00-00267/2014-09 oд15.04.2014.год. на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развојаопштине  Пријепоље  за  2014.год.Одлуке  о  буџету  општине  Пријепоље(Општински  Сл.гласникбр.12/2013) 

ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује конкурс За доделу средстава за набавку нове опреме  за чување, прераду  , паковање воћа и примарнупроизводњу и прераду поврћа

 

           

Објављен : 28.10.2014

Број: 06-332/14-4-3

На  основу  Закона  о  подстицајима  у  пољопривреди  и  руралном  развоју(,,Сл.гласникбр.10/13),  Сагласности Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде бр.401-00-00267/2014-09 oд 15.04.2014.год. на Програм подршке за спровођење пољопривреднеполитике и руралног развоја општине Пријепоље за 2014.год.Одлуке о буџету општинеПријепоље(Општински Сл.гласник бр.12/2013) 

ОПШТИНA ПРИЈЕПОЉЕ

Расписује конкурс за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења исертификације система квалитета и безбедности хране у 2014. Години

 


 

  

Објављен : 28.10.2014

Број: 501-15/14

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је Удружење грађана ''Јадовник'', Оаза нетакнуте природе, Пријепоље, ул. Моше Пијаде бб., Пријепоље, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину хранилишта за белоглавог супа на кат. парцели бр. 65 и 66, КО Милешев До, на територији општине Пријепоље.

 

 


Објављен : 28.10.2014

Број: 501-15/14

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је Удружење грађана ''Јадовник'', Оаза нетакнуте природе, Пријепоље, ул. Моше Пијаде бб., Пријепоље, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину хранилишта за белоглавог супа на кат. парцели бр. 65 и 66, КО Милешев До, на територији општине Пријепоље.

 

 


Објављен : 28.10.2014

Број: 501-15/14

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је Удружење грађана ''Јадовник'', Оаза нетакнуте природе, Пријепоље, ул. Моше Пијаде бб., Пријепоље, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину хранилишта за белоглавог супа на кат. парцели бр. 65 и 66, КО Милешев До, на територији општине Пријепоље.

 


Објављен : 10.10.2014

Број: 501-21/14 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 


Објављен : 10.10.2014

К   О  Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА   ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.

 

Конкурсна документација


 

 

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ : 25.10.2014


Објављен : 10.10.2014

К   О  Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА  МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА - УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

Конкурсна документација


 

 

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ : 25.10.2014


Објављен : 24.9.2014

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За доделу средстава за регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко осемењавање у 2014. години

Конкурсна документација


 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА : 30.11.2014


Објављен : 15.08.2014

ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ- ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација

Јавни конкурс

Ред вожње

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА : 15.09.2014. г. до 12.00 часова


 

Објављен : 8.8.2014  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА за финансирање или суфинансирање пројеката у области унапређења и заштите животне средине у општини Пријепоље у 2014. години

 

 

Текст јавног позива 

 

   

Образац предлога пројекта 

Објављен : 25.7.2014  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

   

 

Објављен : 15.7.2014  

Набавка 60 стеоних квалитетних приплодних јуница сименталске расе

-поновљени поступак-

 

   

 

 

Објављен : 11.7.2014  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О

ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ На захтев носиоца пројекта „СТАР ЈЕЛА“ Д.О.О. Пријепоље

 

  

Објављен : 8.7.2014 

Решење о именовању директора Дирекције за изградњу

Решење о именовању директора "ЈКП Лим"

 

Објављен : 25.6.2014 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA 

За доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Пријепоље за 2015.годину

 

   

 

 

 

 

 

Објављен : 6.6.2014 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA 

ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 

 

  

 

 

Објављен : 3.6.2014 

База података о пољопривредним произвођачима који су добили садни материјал (уз учешће корисника) и јунице / пластеници (без учешћа корисника)

 

 

 

 

 

Објављен : 27.5.2014 

Ј А В Н И П О З И В

за достављање предлога годишњих програма из области спорта за 2015. годину

 

 

 

Објављен : 16.5.2014 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „STAR JELA“ D.O.O., Пријепоље, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта –мобилног постројења за дробљење дрвета на кат. парцели  бр. 2462/3, 2471/5 и 2471/7 КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

 

 

 

 

 

 

 

Објављен : 21.3.2014 

"Обавештења" о поднетим захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројеката радио-базних станица "ВИП Мобиле"д.о.о.Београд 

 

 

 

 

 

Објављен : 14.3.2014 

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган

донео решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

пројекта базне станице мобилне телефоније „Пријепоље 4“, на кат. парцели број 1031/5

КО Пријепоље, носиоца Пројекта „Теленор“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90.

 

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган 

донео решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину 

пројекта базне станице мобилне телефоније „Пријепоље 5“, на кат. парцели број 837/1 

КО Пријепоље, носиоца Пројекта „Теленор“ д.о.о. Београд, Омладинских бригада 90.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Објављен : 03.3.2014 

 

На основу члана 4., 9. и 26. Правилника о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Пријепоље ( „Службени гласник општине Пријепоље“, број 1/14 од 19.02.2014.године), председник општине Пријепоље,  расписује

Ј А В Н И    П О З И В

за финансирање   годишњих програма из области спорта из Буџета општине Пријепоље за 2014.годину

 

Текст јавног позива 

Пријава за јавни позив  

 

 

 

Објављен : 19.2.2014 

Усвојен правилник о категоризацији буџетских средстава за спортска удружења на основу члана 138. став 2 Закона о спорту("Службени гласник РС", бр. 24/11), члана 46. и 47.Закона о локалној самоуправи ,("Службени гласник РС" , бр.129/07), члана 61.и 63. Статута Општине Пријепоље (" Службени гласник општине Пријепоље" , бр.4/09) и члана 52. Пословника Општинског већа општине Пријепоље ("Службени гласник општине Пријепоље",бр.6/12) Општинско веће општине Пријепоље, на седници одржаној 11.02. 2014.године донело је

Правилник о категоризацији и расподели буџетских средстава спортским организацијама (клубовима и удружењима) општине Пријепоље

 и

Правилник о финансирању или суфинансирању потерба и интереса грађана у области спорта општине Пријепоље.

 

 

 

Објављен : 7.2.2014

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о поднетим захтевима за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта базних станица мобилне телефоније "Пријепоље 4" и "Пријепоље 5", на територији општине Пријепоље.

 

Објављен : 5.2.2014

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман отпада ПД "ПРОТЕКТ ПОИНТ" Д.О.ОЕ 


 

Објављен : 24.1.2014

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ 


поступак одлучивања


о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне 


телефоније

 Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >