Почетна
Кредити за подстицај и развој предузећа у најнеразвијенијим општинама

КРЕДИТИ ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА У НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈИМ ОПШТИНАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Услови за коришћење средстава

Право на коришћење ових средстава имају правна лица-привредна друштва у приватном власништву, акционрска друштва са већинским приватним капиталом, новоприватизована предузећа са отплаћеним друштвеним капиталом, регистрована у Агенцији за привредне регистре, за изградњу нових објеката и проширење пословања постојећих објеката, где ће се посебно потенцирати потреба за отварањем нових радних места.

Средства за изградњу нових објеката ће се користити за реализацију инвестиционог програма из области индустрије, прерађивачких капацитета за прераду пољопривредних производа и услуга. Средства за проширење постојећих индустријских објеката ће се користити за реконструкцију и модернизацију постојећих објеката. Предност у у коришћењу кредита имају инвеститори који улажу у набавку опреме. У предрачунску вредност улагања се прихватају само нова улагања, која се врше од момента подношења захтева за кредит.

Кредити се одобравају наменски и служе за набавку основних средстава и трајних обртних средства. Предност ће имати комитенти који располажу сопственим учешћем и који обезбеде запошљавање лица евидентираних код Националне службе запошљавања на подручју општине на којој се реализује програм.

Oбавеза корисника кредита је да у периоду коришћења кредита не смањује број запослених радника.

Тражени износ кредита не може бити мањи од 2.000.000,00 Динара.Највећи износ кредита може износити до 250.000.000,00 динара.

Право на коришћење ових средстава имају привредни субјекти који нису пословали са губитком у последње две године и који инвестирају на следећим најнеразвијенијим општинама:

Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Власотинце, Гаџин Хан, Голубац, Дољевац, Житиште, Житорађа, Жабари, Жагубица, Кнић, Књажевац, Крупањ, Кучево, Куршумлија, Лебане, Мајданпек, Мали Зворник, Мало Црниће, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Нова Црња, Пландиште, Прешево, Пријепоље, Ражањ, Рача, Рековац, Сврљиг, Сјеница, Сурдулица, Трговиште, Тутин, Црна Трава.

Кредити се одобравају под следећим условима:

-каматна стопа је 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле,

-рок отплате је од 3 до 7 године и одложеним роком отплате до једне године,

-кредити за трајна обртна средства се одобравају са роком отплате до 2 године, и одложеним роком отплате до девет месеци

-тромесечна отплата кредита

Средства по овом Програму се не могу користити за:

- кредитирање новооснованих правних лица;

- кредитирање примарне пољопривредне производње;

- кредитирање трговине;

- кредитирање куповине путничких возила

- кредитирање игара на срећу, кладионица и сл.делатности

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су:

- сопствене менице са авалом пословне банке или гаранција пословне банке или

- хипотека првог реда на непокретностима (грађевинским објектима и грађевинским објектима са опремом који чине функционалну целину-залога на опреми, и грађевинском земљишту у приватном власништву) чија тржишна вредност обезбеђује повраћај датих средстава увећаних за припадајућу камату. Хипотеком на једној непокретности може се обезбедити више кредита код Фонда, уколико то омогућава тржишна вредност хипотековане непокретности у време одобравања кредита.

- уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица за корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга, за кредите до износа 3.000.000,00 динара

- у случају неодговарајуће хипотеке и бонитета инвеститора, као допунски инструмент обезбеђења кредита, прихватиће се и јемство правног лица;

- поред тога инвеститор ће доставити сопствене менице

 

Преузмите документа:

Садржај потребне документације

Пословни план

Садржај процене тржишне вредности непокретности

Захтев кредитном бироу

Захтев за одобренје кредита

Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >