Надлежности Скупштине општине

Скупштина општине, у складу са Законом:

1)     Доноси Статут општине и пословник Скупштине општине

2)     Доноси буџет и завршни рачун општине

3)     Доноси програм развоја општине и појединих делатности

4)     Доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта

5)     Доноси прописе и друге опште акте

6)    Расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјешњава се о предлозима самодоприноса, у складу са чланом 30. тачка 6. Закона о локалној самоуправи

7)    Оснива службе, комунална и јавна предузећа, установе и организације, и врши надзор над њиховим радом

8)    Именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директора комуналних и јавних предузећа, зстанова, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и разматра извештај о раду, у складу са Законом

9)    Бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине, и на предлог Председника општине бира Општинско веће

10) Поставља и разрешава Секретара Скупштине општине

11) Поставља и разрешава Начелника Општинске управе на предлог Председника општине

12) Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по Закону припадају

13) Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта

14) Доноси акт о јавном задужењу општине

15) Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката

16) Даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану

17) Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу

18) Покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом

19) Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине

20) Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.

Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >