Локална пореска администрација

ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

      У оквиру Општинске управе општине Пријепоље формирано је Одељење за локалну пореску администрацију које је почело са радом 20.07.2009. године. Ово одељење је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода.
     Одељење ради на утврђивању пореских обавеза пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалних комуналних такси, канцеларијску и теренску контролу.

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва физичка лица у року од 30 дана од дана када стекну одређену непокретност која се налази на територији Општине Пријепоље.

Приликом подношења пореске пријаве подносилац је дужан приложити:
  · Личну карту на увид или фотокопију личне карте (уколико има стари образац личне карте) или очитану личну карту,

  · Документ на основу којег доказује основ опорезивања (уговор, решење, пресуда, лист непокретности и сл.)

   • Пројектну документацију или други документ из којег је видљива површина непокретности.

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:

   • Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Управе, ул. Трг Братства и Јединства 1, Пријепоље, Шалтер Локалне пореске администрације

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/710-069 .

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (правна лица)

Изменама и допунама Закона о порезима на имовину из 2013. године, од 01.01.2014. године, надлежност јединица локалне самоуправе више није да утврђују порез на имовину правним лицима решењем, као што је то случај код утврђивања пореза на имовину физичких лица, већ правна лица врше самоопорезивање.

С тим у вези, правна лица кроз пореску пријаву (образац ППИ-1) коју подносе надлежној Управи, већ утврђују сами пореску обавезу, на начин утврђен Законом о порезима на имовину и важећим одлукама донесеним од стране Скупштине јединице локалне самоуправе, док је надлежност Управе ограничена на контролу материјалне и формалне исправности пореске пријаве и евидентирање задужења утврђеног у пореској пријави.

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва правна лица за имовину коју поседују на територији Општине Пријепоље, те је рок за утврђивање пореза самоопорезивањем и достављање пореске пријаве надлежној Управи 31.03. текуће године за ту календарску годину.

Све накнадне промене од значаја за висину утврђене пореске обавезе, правно лице је дужно да пријави у року од 30 дана од дана настанка промене, те да у том смислу поднесе измењену пореску пријаву са новим обрачуном пореза у складу са насталим променама. У случају измене пореске обавезе у току календарске године, порески обвезник је дужан уз измењену пореску пријаву да достави и документ који је основ за измену утврђене пореске обавезеУколико до 31.12.2013. године порески обвезник није пријавио предметну непокретност у сврху опорезивања, а за ту чињеницу се сазна након овог датума, пореска пријава се подноси на Обрасцу ППИ-1 (до 31.12.2013.)

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:
  - Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Управе, ул. Братства и Јединства бр.1,Пријепоље
  - Образац захтева можете одштампати (параграф: Оригинални обрасци), попунити.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/ 710-069

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (правна лица)

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којом располаже Локална пореска администрација општине Пријепоље, пореском обвезнику се на његов захтев издаје Уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе.

Ближе информације могу се добити на телефон 033 / 710 - 069

Попуњен Захтев за издавање уверења се подноси лично локалној пореској администрацији, у Услужном центру на шалтеру. За издавање Уверења плаћа се општинска административна такса у износу од 100,00 динара на рачун 840 - 742251843 - 73 са позивом на број 97  40-084.

Уверење се преузима лично у Локалној пореској администрацији.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/ 710-069

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга-грађани

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга-правна лица

 

Пријава за локалну комуналну таксу         


Захтев за повраћај - прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза 

 

Израчунајте сами порез на имовину користећи порески калкулатор:

 


Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >