Служба дечије заштите

 


 ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ 

 

Обавештавамо вас да ће корисницима права на дечији додатак ,накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета којима право истиче 15.03.2020. године и касније, продужава даља исплата права на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање. 

За све ближе информације можете контактирати 064/856 04 25

Образци


ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

  Документацију потребну за вештање здравственог стања детета, за породиље које први пут подносе овај захтев ради остваривања права на посебну негу детета, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, породиље могу да доставе електронским путем или поштом на адресу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО).

  Попуњен и потписан скенирани захтев за вештачење, са медицинском и осталом пратећом документацијом, укључујући и изјаву о веродостојности достављене електронске медицинске документације, потребно је послати на е-маил адресу novaporodilja@pio.rs или препорученом пошиљком на адресу РФПИО, ул Александра Костића бр. 9, 11000 Београд. 

  У захтеву је потребно навести и следеће: мејл адресу послодавца, као и службу дечије заштите у месту пребивалишта (decijaprijepolje@gmail.com).

  Захтев за вештачење здравственог стања детета (као и осталу потребну документацију за вештачење, може се преузети са сајта општине Пријепоље.

 Напомињемо да је подносилац захтева који електронски подноси захтев и медицинску документацију ради вештачења, дужан да потпише и пошаље скенирану изјаву о веродостојности ове документације. Након престанка ванредне ситуације, РФПИО извршиће ревизију и контролу, достављене документације.

  Pо добијању скенираног Мишљења комисије о здравственом стању детета, породиља подноси  Захтев ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета. Попуњен и потписан захтев ради остваривања права на накнаду зараде за време посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом, потребно је скенирати и послати на е-маил адресу decijaprijepolje@gmail.com.

Захтеви ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом, могу се послати и препорученом пошиљком на адресе Служби дечије заштите Пријепоље, Санџачких бригада бб.

Захтев за вештачење здравственог стања детета (Образац број 1ЕЛ – ЗОПНД), као и Захтев за остваривање права на накнаду зараде ради посебне неге детета (Образац НЗ-ПНД),  Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета (Образац ОН-ПНД), може се преузети са сајта општине Пријепоље.

Образци 


 ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

 Обавештавамо вас да ће корисницима права на дечији додатак ,накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета којима право истиче 15.03.2020. године и касније, продужава даља исплата права на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.


ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ
Документацију, потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, труднице и породиље могу да доставе
електронским путем, током трајања ванредног стања у Републици Србији.
Захтев за накнаду зараде могуће је скинути са сајта oпштине Пријепоље.
Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом потребно је скенирати и
послати на е-маил адресу 
decijaprijepolje@gmail.com.
Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресу Службе дечије заштите ,
Санџачких бригада бб.
За све ближе информације можете контакторати 064/856 04 25

Образци 


ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ
За странке које први пут подносе захтев за остваривање права на дечији додатак, а нису
раније били корисници права на дечији додатак , те за све оне који су већ подносли захтев, а
нису испуњавали услове прописане законом, уколико сада испуњавају услове захтев могу
поднети електронски на e mail:
decijaprijepolje@gmail.com, осим електронски, захтеви се
могу достављати и преко поште,препорученом пошиљком на адресу Санџачких бригада бб.
Уз захтев, на исти начин се могу доставити докази који су потребни за одличивање ,а који су
наведени у обрасцу захтева као и изјава о веродостојности која треба да гласи:
под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да је документација коју
достављам уз захтев верна оригиналу.
Образац захтева се налазе на сајту општине Пријепоље-Услуге-Служба дечије заштите.

За све додатне информације можете се обратити путем контакт тел:064/856 04 25

Образац

 


 ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

Закључком Владе 53-2787/2020 од 24. марта 2020. године корисницима права на накнаду зараде за време посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета, којима право истиче 15. марта 2020. године и касније, право се продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

 

 

 

 

 

   Ови корисници не подносе нове захтеве ради наставка  коришћења права, али су дужни да у складу са чланом 16. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом, надлежној служби дечије заштите пријаве сваку промену у радноправном статусу која је од утицаја на исплату накнаде зараде.

 Корисници права дужни су да пријаве и повратак на рад (рад на свом радном месту или од куће) уколико су се одлучили да  не користе одсуство са рада због посебне неге детета. Обавезу пријављивања наведене чињенице има и послодавац корисника.

  Напомињемо, да је пријава наведених чињеница од изузетног значаја имајући у виду да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, исплату накнада зараде врши на основу решења, директно на текуће рачуне корисника, а пореза и доприноса на одговарајуће уплатне рачуне.

 

 

 

 Обавештење службе дечије заштите
Захтев за остваривање права на једнократну новчану накнаду породиљи која има
пребивалиште на територији општине Пријепоље, као и потврде да су деца уредно
вакцинисана могу се поднети путем е маила
decijaprijepolje@gmail.com, захтев се може
преузети на сајту општине Пријепоље.
За све ближе информације можете контактирати 064/856 04 25

Захтев за остваривање права на једнократно  новчано давање породиљи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >