Službeni glasnik

Službeni glasnici Opštine Prijepolje

 

 2011.god

2012 .god

 2013.god

 2014.god

 2015.god

 Br. 1/2011Br. 1/2012 Br. 1/2013Br. 1/2014  Br. 1/2015 
 Br. 2/2011Br. 2/2012Br. 2/2013Br. 2/2014Br. 2/2015 
 Br. 3/2011Br. 3/2012Br. 3/2013Br. 3/2014Br. 3/2015 
 Br. 4/2011Br. 4/2012Br. 4/2013Br. 4/2014Br. 4/2015 
 Br. 5/2011Br. 5/2012Br. 5/2013Br. 5/2014 Br. 5/2015
 Br. 6/2012Br. 6/2013Br. 6/2014 Br. 6/2015
 Br. 7/2012Br. 7/2013Br. 7/2014 Br. 7/2015
 Br. 8/2012Br. 8/2013Br. 8/2014 Br. 8/2015
 Br. 9/2012Br. 9/2013Br. 9/2014 Br. 9/2015
 Br.10/2012Br. 10/2013Br. 10/2014 Br.10/2015
 Br.11/2012Br. 11/2013Br. 11/2014 Br.11/2015
 Br.12/2012Br. 12/2013Br. 12/2014 Br.12/2015
   Br. 13/2014 Br.13/2015
    Br.14/2015
    Br.15/2015
    Br.16/2015
    Br.17/2015
 2016.god 2017.god 2018.god 2019.god 2020.god
Br.1/2016Br.1/2017 Br.1/2018 Br.1/2019 Br.1/2020
Br.2/2016Br.2/2017 Br.2/2018 Br.2/2019 Br.2/2020
Br.3/2016Br.3/2017 Br.3/2018 Br.3/2019 Br.3/2020
Br.4/2016Br.4/2017 Br.4/2018 Br.4/2019 Br.4/2020
Br.5/2016Br.5/2017 Br.5/2018 Br.5/2019 Br.5/2020
Br.6/2016Br.6/2017 Br.6/2018 Br.6/2019 Br.6/2020
Br.7/2016Br.7/2017 Br.7/2018 Br.7/2019 Br.7/2020
Br.8/2016Br.8/2017 Br.8/2018 Br.8/2019 Br.8/2020
Br.9/2016Br.9/2017 Br.9/2018 Br.9/2019 Br,9/2020
Br.10/2016Br.10/2017  Br.10/2019 Br.10/2020
Br.11/2016Br.11/2017  Br.11/2019 Br.11/2020
Br.12/2016Br.12/2017  Br.12/2019 Br.12/2020
Br.13/2016Br.13/2017  Br.13/2019 Br.13/2020
Br.14/2016Br.14/2017   Br.14/2020
Br.15/2016Br.15/2017   Br.15/2020
Br.16/2016Br.16/2017   Br.16/2020
Br.17/2016Br.17/2017   Br.17/2020
Br.18/2016Br.18/2017   Br.18/2020
Br.19/2016Br.19/2017   Br.19/2020
Br.20/2016Br.20/2017   
Br.21/2016    
Br.22/2016    
2021.god 2022.god 2023.god 2024.god 2025.god
 Br.1/2021 Br.1/2022   
 Br.2/2021    
 Br.3/2021    
 Br.4/2021    
 Br.5/2021    
 Br.6/2021    
 Br.7/2021    
 Br.8/2021    
 Br.9/2021    
 Br.10/2021    
 Br.11/2021    
 Br,12/2021    
 Br.13/2021    
 Br.14/2021    
 Br.15/2021    
 Br.16/2021    
 Br.17/2021    
 Br.18/2021    
 Br.19/2021    
 Br.20/2021    
 Br.21/2021    

 

Vesti & Događaji
23.Decembar 2021.
ODLUKA o produženju ...
ODLUKA o produženju roka za podnošenje eprijava na javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine >
20.Decembar 2021.
Informisanje ...
Odluka o raspisivanju republičkog referenduma i Akt o promeni Ustava Republike Srbije
02.Decembar 2021.
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na ...
Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji Opštine PrijepoljePrijavni >
30.Novembar 2021.
Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene ...
  Pravilnik  o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe >
27.Oktobar 2021.
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i ...
Odluka o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske sanacije kuća i stanova
19.Oktobar 2021.
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i ...
Konačna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građanje kao krajne korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i >
08.Oktobar 2021.
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog ...
Preliminarna rang lista prijava na javni poziv JP-br. 2 za građane kao krajnje korisnike sredstava u sprovođenju mera energetske sanacije kuća i stanova koji su ispunili uslove iz javnog >
03.Septembar 2021.
Javni poziv za ...
03.09.2021. JAVNI POZIV  GRAĐANIMA ZA SUFINANSIRANjE MERA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMANA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2021. GODINU -PRILOZI-   PRAVILNIK O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE >
27.Avgust 2021.
Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po ...
27.08.2021 Odluka o izboru privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje koji su ispunili uslove iz Pravilnika pojedinačno po >
17.Avgust 2021.
Preliminarne liste privrednih subjekata za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i ...
 Obaveštenje za javnost o utvrđivanju Preliminarnih rang  lista izabranih privrednih subjekata od strane Stručne komisije, koji će učestvovati i realizaciji Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u Opštini Prijepolje.Pojedinačno  utvrđene  PRELIMINARNE >
02.Avgust 2021.
Javni poziv za mere energetske sanacije ...
  Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada , porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Prijepolje.Obaveštenje o Odluci da produži rok za prijavljivanje privrednih subjekata za učešće u sprovođenju >
23.Maj 2019.
Nacrt Lokalnog akcionog ...
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Kancelarija za mlade opštine Prijepolje izradila nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje ( za period od 2019. do 2022. godine). Molimo Vas da sa pažnjom pročitate dokument i date Vaše eventualne predloge/sugestije za izmene i >