Служба дечије заштите

Дечији додатак остварује један од родитеља односно старатељ, хранитељ ,усвојитељ који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на територији Републике Србије и здравствено је осигуран преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво четворо деце под условом да о њима непосредно брине од дана поднетог захтева у складу са законом о Финансијској подршци породици са децом.

Попуњен образац доставити служби Дечије заштите, ул.Санџачких бригада бб, Пријепоље

Додатне информације можете добити телефоном: 033-712-893, email: decijaprijepolje@gmail.com

ОБНАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОБНАВЉАЊЕ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ПОТРЕБНО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ:

• ФОТОКОПИЈЕ ЛИЧНИХ КАРАТА СВИХ ПУНОЛЕТНИХ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА,А ЛИЧНЕ КАРТЕ СА ЧИПОМ ДОНЕТИ И НА ПРОВЕРУ, ФОТОКОПИЈУ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ ЗА  ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА,

• ПРИХОДЕ У ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕДХОДЕ МЕСЕЦУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ( ПЛАТА, ПЕНЗИЈА, НОВЧАНА НАКНАДА, АЛИМЕНТАЦИЈА .....),

• ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА УВЕРЕЊЕ ИЗ ЗАВОДА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА  И ФОТОКОПИЈУ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ, А ЗА СТУДЕНТЕ УВЕРЕЊА СА ФАКУЛТЕТА,

• УВЕРЕЊЕ О КАТАСТАРСКОМ ПРИХОДУ  ( У МЕСТУ РОЂЕЊА И МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА) У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ЗА СВЕ ПУНОЛЕТНЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА, А ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ И ЗА ДЕЦУ,

• УВЕРЕЊЕ ИЗ УПРАВЕ ПРИХОДА О ПРИХОДУ ОД ПРИВАТНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕДХОДЕ МЕСЕЦУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА , ЗА СВЕ ПУНОЛЕТНЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА ,А ЗА ПРИВАТНИКЕ ФОТОКОПИЈУ РЕШЕЊА ОД АГЕНЦИЈЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ  САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,

• ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ УВЕРЕЊЕ О БРАЧНОМ СТАЊУ,

•  ДОКАЗ О СТАМБЕНОМ ПРОСТОРУ У КОМ ПОРОДИЦА ЖИВИ .УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ УГОВОР О ЗАКУПУ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА , ПОТРЕБАН ЈЕ И ДОКАЗ О ПЛАЋАЊУ ПОРЕЗА ПО ОСНОВУ ОВОГ УГОВОРА.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

За остваривање права на родитељски додатак мајка лично уз захтев подноси следеће:

-Изводе из књиге рођених за сву децу са пријавом пребивалишта који не могу бити старији од шест месеци,

-Уверење о држављанству   за мајку које не може бити старије од шест месеци,

- Фотокопија личне карте мајке, личну карту са чипом донети на проверу,

- Фотокопија оверене здравствене књижице мајке,

- Уверењa центра за социјални рад да непосредно брине о детету....,

- Копија картице текућег или жиро рачина

Захтев за остваривање права на родитељски додатак

Уз захтев за остваривање права на родитељски додатак, у случају када је мајка детета страни држављанин, потребно је да отац детета приложи, поред прописаних доказа за себе, и доказе који се односе на испуњеност услова на страни мајке.

У том смислу, потребно је приложити:

1) доказ да је мајка страни држављанин (уверење о држављанству);

2) доказ да мајка има статус стално настањеног странца или пријаву боравишта на територији Републике Србије (фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца, односно фотокопију пасоша);

3) доказ о здравственом осигурању мајке;

4) доказ о постојању брачне, односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета;

5) уверење органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев и уверење надлежне службе уобичајеног боравишта из земље чији је мајка држављанин да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења;

6) доказ да у земљи уобичајеног боравишта, чији је држављанин, мајка није остварила исто или слично право за дете за које је поднет захтев за родитељски додатак.

Наведени докази морају бити издати у складу са правилима уређеним за признање страних јавних исправа - преведени и оверени од стране судског тумача односно оверени Хашким апостилом („APOSTILLE")(„APOSTILLE" Није потребан за: Црну Гору, БиХ, Хрватску)

Захтев за родитељски додатак-подосилац отац када је мајка детета страни држављанин

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА, ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

 

Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >