Nadležnosti Skupštine opštine

Skupština opštine, u skladu sa Zakonom:

1)     Donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine

2)     Donosi budžet i završni račun opštine

3)     Donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti

4)     Donosi urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta

5)     Donosi propise i druge opšte akte

6)    Raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izješnjava se o predlozima samodoprinosa, u skladu sa članom 30. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi

7)    Osniva službe, komunalna i javna preduzeća, ustanove i organizacije, i vrši nadzor nad njihovim radom

8)    Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktora komunalnih i javnih preduzeća, zstanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute i razmatra izveštaj o radu, u skladu sa Zakonom

9)    Bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine, i na predlog Predsednika opštine bira Opštinsko veće

10) Postavlja i razrešava Sekretara Skupštine opštine

11) Postavlja i razrešava Načelnika Opštinske uprave na predlog Predsednika opštine

12) Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji joj po Zakonu pripadaju

13) Utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta

14) Donosi akt o javnom zaduženju opštine

15) Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata

16) Daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu

17) Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu

18) Pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom

19) Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja opštine

20) Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Vesti & Događaji
05.Septembar 2014.
Počeli sa radom Javni ...
Narodna Skupština RS usvojila Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, kao i da javni beležnici počinju sa radom danas 01. septembra 2014.godine.U Prijepolju je počeo sa radom javni beležnik:Slađana RajićPrijepoljeSandžačkih brigada br. 63Detaljnije o javnim beležnicima i spisak >
03.Jun 2014.
Održan konsultativni sastanak ...
U petak 30. maja u Turističko - informativnom centru na Kolovratu je održan konsultativni sastanak predstavnika opštine, Ekonomsko - trgovinske škole, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Kancelarije za mlade i privrednika u cilju predlaganja konkretnih koraka ka zapošljivosti >
03.Jun 2014.
OČUVANjE ...
U Muzeju u Prijepolju je održana prezentacija Strategije za očuvanje stećaka koja je izrađena u okviru evropskog projekta HER.CUL u je od međudržavne saradnje "Valorizacija kulturne baštine srednjovekovnih stećaka na zapadnom Balkanu" . Više o samom programu i o lokalitetu >
03.Jun 2014.
POSETA NOVOSADSKOM SAJMU ...
U organizaciji Službe za poljoprivredu Opštinske uprave i ove godine su predstavnici poljoprivrednih udruženja opštine Prijepolje bili u poseti 81. poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Grupa od oko 50-tak poljoprivrednika opstine Prijepolje koju su činili članovi Udruženja i članovi Odbora >
19.Maj 2014.
BROJ KRIZNOG ŠTABA OPŠTINE ...
Dežurni telefon 033/ 710 - 131 
21.Mart 2014.
Konkurs za stipendije Vlade Republike Turske za akademsku 2014/2015. ...
Program stipendija za postdiplomske studije za 2014. godinu.Vlada Republike Turske objavila je Konkurs za Program stipendija za postdiplomske studije za akademsku 2014/2015. godinu. Za stipendije mogu konkurisati uspešni studenti iz celog sveta za sljedeće postdiplomske >
02.Novembar 2013.
Proglašene najbolje opštine na Investexpo sajmu ...
Novi Sad, Pančevo, Irig i Prijepolje ostvarile su najveći broj poena u 4 kategorije u takmičenju za najbolji sajamski nastup lokalne samouprave u okviru međunarodnog sajma investicija Investexpo 2013 koji je održan od 29. do 31. oktobra 2013. godine u Novom Sadu. Takmičenje su organizovali >
24.Oktobar 2013.
Divac omladinski fond u ...
  Danas je, u prostorijama Medija centra u Beogradu, predstavljen novi projekat Fondacije Ana i Vlade Divac - "Divac omladinski fondovi". Tom prilikom potpisani su i ugovori o saradnji sa partnerskim opštinama. Projekat predviđa osnivanje fondova namenjenih mladima u pet >
30.Septembar 2013.
Zajedničkim brendom na jedinstveno ...
U ponedeljak, 23. septembra, u Etno selu Vraneša, u Kokinom Brodu 23.eptembra 2013.godine održana je sesija Regionalnog foruma, na temu saradnje opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš i Sjenica u domenu poljoprivrede i mogućnostima za stvaranje zajedničkog klastera i regionalnog brenda, a na >
27.Septembar 2013.
Gest zahvalnosti „Polimlja“ ...
Predsednik Fudbalskog kluba „Polimlje“ Sead Rovčanin i sportski direktor kluba Mirsad Deović posetili su člana Opštinskog veća opštine Prijepolje i zamenika predsednika Izvršnog odbora MOSI Prijepolje 2013. Esada Hodžića, i tom prilikom mu uručili člansku kartu gradskog >
25.Septembar 2013.
U stočarskim mestima opštine Prijepolje održavaju se 36. izložbe ...
U cilju unapređenja stočarske proizvodnje u šest razvijenih poljoprivrednih mesta na području opštine Prijepolje (Jabuka, Babine, Aljinovići, Orašac, Stranjani i Pravoševo) od 22.-29.9.2013. godine održavaju se tradicionalne 36.izložbe stoke. Izložbe organizuje Služba za poljoprivredu >
24.Septembar 2013.
Delegacija iz Prijepolja u poseti slovačkoj oblasti ...
Višečlana delegacija iz Prijepolja u kojoj su predstavnici izvršne vlasti opštine na čelu sa Emirom Hašimbegovićem, predsednikom opštine kao i članovi i čelnici udruženje Polimski region, od 25. do 28. septrembra 2013. godine boraviće u zvaničnoj poseti slovačkoj oblasti Nitra. Sa >