Надлежности Скупштине општине

Скупштина општине, у складу са Законом:

1)     Доноси Статут општине и пословник Скупштине општине

2)     Доноси буџет и завршни рачун општине

3)     Доноси програм развоја општине и појединих делатности

4)     Доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта

5)     Доноси прописе и друге опште акте

6)    Расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјешњава се о предлозима самодоприноса, у складу са чланом 30. тачка 6. Закона о локалној самоуправи

7)    Оснива службе, комунална и јавна предузећа, установе и организације, и врши надзор над њиховим радом

8)    Именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директора комуналних и јавних предузећа, зстанова, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и разматра извештај о раду, у складу са Законом

9)    Бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине, и на предлог Председника општине бира Општинско веће

10) Поставља и разрешава Секретара Скупштине општине

11) Поставља и разрешава Начелника Општинске управе на предлог Председника општине

12) Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по Закону припадају

13) Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта

14) Доноси акт о јавном задужењу општине

15) Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката

16) Даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану

17) Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу

18) Покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом

19) Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине

20) Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.

Вести & Догађаји
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >
10.Септембар 2015.
Турски амбасадор посетио ...
Општину Пријепоље посетили су амбасадор Републике Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и представници турског удружења "Пријетељи Санџака". Том приликом >
09.Септембар 2015.
Страница општине Пријепоље на 7. месту ...
Службена страница општине Пријепоље је заузела 7. место на ранг лист од 169 службених страница општина, наводи се у извештају "УСКЛАЂЕНОСТ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА >
22.Април 2015.
Наставак сарадње са Фондацијом Ана и Владе Дивац ...
   Фондација Ана и Владе Дивац и УСАИД су званично представили нови двогодишњи пројекат Дивац омладиски фондови који ће подржати омладинске пројекте у >
28.Јануар 2015.
Конференција „Славимо разноликост“ ...
У Београду је 22. Јануара одржана конференција „Славимо разноликост“ посвећена јачању и зближавању омладинских организација из мултикултуралних средина >
28.Јануар 2015.
ЕУ ПОДРЖАВА РУРАЛНИ СЕКТОР У СРБИЈИ СА 175 МИЛИОНА ...
Европска комисија је усвојила Програм Европске уније за рурални развој у Србији (ИПАРД) 20. јануара 2015. чиме је створена основа за подршку Европске уније >
28.Јануар 2015.
Градоначелницима представљен нови Закон о планирању и ...
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Стална конференција градова и општина (СКГО) организовали су 23. јануара у Београду састанак >
16.Децембар 2014.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НА 42. СКУПШТИНИ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ...
Највећи скуп градоначелника и председника општина у 2014. години, 42. скупштина Сталне конференције градова и општина, одржана је 10. децембра у Сава центру. Тема >
08.Децембар 2014.
ОБЕЛЕЖЕНА 71-ГОДИШЊИЦА ПРИЈЕПОЉСКЕ ...
Комеморацијом у спомен-комплексу "4. децембар" у општини Пријепоље обележена је 71 година од једне од најтрагичнијих битака у Другом светском рату у којој је >
09.Децембар 2014.
Делегација Пријепоља на сајму изложбеног и продајног карактера у ...
На привредном сајму изложбеног и продајног карактера „ Food&Life " 2014, одржаном од 25. до 30. новембра,  у Минхену учествовала је и привредна делегација >