Послови канцеларије за ЛЕР

Сходно акту о оснивању канцеларије, послови канцеларије су:

Маркетинг  

-         припрема и дистрибуција промотивног материјала (брошура, летака, CD-a, профила општине, web презентације, е-новости),

-         организација промотивних манифестација,

-         учешће на сајмовима и привредним изложбама,

-         организација и учешће у организацији и припреми информативних кампања о важности директних страних инвестиција и промоцији пословног концепта који се одражава на локалну заједницу, животну средину и филантропске активности,

-         представљање града или општине на регионалном државном и међународном нивоу у активностима везаним за економски развој.

Одржавање постојећих, привлачење нових иширење локалних пословних активности  

-         стални контакт са представницима инвеститора (домаћих и страних),

-         систематски приступ у односима са потенцијалним инвеститорима,

-         организација обилазака, намењених потенцијалним клијентима, привредних потенцијала интересантних за инвестирање.

Контакти и директна подршка локалној пословној заједници

-         дневни контакти са локалним предузетницима,

-         пружање правне и техничке подршке, давање савета и благовремено пружање информација,

-         креирање тренинг програма за почетнике у бизнису и пословно удружење,

-         организација тренинга за MSP и предузетнике у области писања пројеката и припреме документације за кредитне захтеве,

-         у сарадњи са Републичком агенцијом за регистрацију привредних субјеката, пружање помоћи локалним пердузетницима у регистрацији и пререгистрацији,

-         промовисање концепта предузетништва и јавно приватних партнерстава.

Подршка процесу стратешког планирања

-         дневна  комуникација са Комисијом за стратешко планирање,

-         надзор над реализацијом пројеката проистеклих из Стратешког плана локалног економског развоја и извештавање о процесу.

Подстицај финансирања

-         контакти са пословним банкама које имају филијалу у општини у циљу коришћења података са финансијског тржишта и адекватног и благовременог информисања представника локалног бизниса,

-         идентификација тренутних финансијских капацитета и препорука, најповољнијих финансијских пакета услуга и кредита корисницима услуга канцеларије за LER,

-         припрема препорука за креирање локалних микрофинансијских и гарантних схема.

Унапређење радне снаге

-         сарадња са Националном службом запошљавања - општинском филијалом,

-         припрема и реализација едукативних програма за инструкторе и консултанте у области локалног економског развоја и предузетништва,

-         припрема базе података расположиве радне снаге на подручју општине,

-         припрема обуке и преквалификације у складу са потребама инвеститора у локалну привреду,

-         пружање информација незапосленима у вези могућности за покретање сопственог бизнина, о потребама инвеститорима и програмима самозапођљавања.

Припрема и надзор у реализацији пројеката од значаја за LER

-         анализа услова на тржишту и могућности за покретање нових развојних пројеката,

-         контакти са међународним организацијама и донаторима,

-         истраживање могућности за финансирање развојних програма,

-         припрема развојних пројеката  Prepare development project proposals,

-         управљање и реализација развојних пројеката.

Саветодавна функција

          (предлаже Скупштини и председнику Општине)

-         стимулативне мере за отварање нових MSP и привлачење страних инвестиција,

-         регулисање (правилници, наредбе и упутства) у области економског развоја,

-         обезбеђивање мера за побољшање извора сопствених прихода, побољшање радне способности  и стварање једнаких могућности за жене и угрожене групе; повећање стопе запослености и смањење сиромаштва; усклађеност административних и инспекцијских процедура да би се подржао економски развој,

-         пружање мишљења за усвајање и спровођење локалних инвестиционих програма,

-         иницијативе за припремање и модификовање градских планова; успостављање индустријских и технолошких зона и пословних инкубатора, обнављање уништених делова,

Одржава и унапређује односе са централним институцијама одговорним за економски развој

-         ради са надлежним републичким телима и институцијама,

-         сарађује са регионалним трговинским коморама, локалним/регионалним институцијама надлежним за економски        развој, пословним удружењима и цивилним сектором,

-         предлаже социјалне програме и програме за запошљавање младих у сарадњи са Националном службом за запошљавање,

-         зарад побољшања приступа пословним информацијама, у сарадњи са Републичким уредом за статистику, Републичким геодетским заводом и другим телима и организацијама, успоставља и одржава обједињени информациони систем са статистичким подацима и информацијама од значаја за пословање, економски развој и смањење незапослености,

-         ради са другим градовима и општинама, размењује најбоље праксе и предузима активности за усклађивање развојних мера са другим општинама.

Стварање и одржавање базе података

-         припрема базе података о расположивом стручном особљу,

-         база података о локалним компанијама,

-         база података о новим домаћим инвеститорима,

-         база података о новим страним инвеститорима,

-         база података о могућностима за приватизацију,

-         база података о слободном општинском власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења.

 

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >