Почетна
Обавешетења 2018

Објављен: 17.09.2018  

На основу члана 12, 14 и 21. Закона о јединственом бирачком списку {"Службени гласник РС", број 104/2009 и 99/2011), члана 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом  бирачком списку ("Службени гласник РС", број 15/2012), Општинска управа Општине Пријеnоље, објављује
                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ
о увиду у део јединственог бирачког списка за подручје општіне Пријепоље, поводом расписаних избора за савете месних заједница.
Обавештавају се грађани општине Пријепоље који имају бирачко право да могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље у просторијама Општинске управе Општине Пријепоље (канцеларија бр. 1.).
Увид у наведени бирачки списак може се извршити лично, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.
Грађани моry поднети захтев за упис промену, брисање или допуну падатака у наведеном бирачком списку Општинској управи Општине Пријеnоље, закључно са 05.10.2018. године до 24.00 часа, када се закључује Бирачки списак.


Објављен: 10.09.2018 

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пријепоље

 


Објављен: 05.09.2018  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о увиду у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље, поводом расписаних избора за савете месних заједница

Обавештавају се грађани општине Пријепоље који имају бирачко право да могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље у просторијама Општинске управе Општине Пријепоље (канцеларија бр. 1.).

Увид у наведени бирачки списак може се извршити лично, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.

Грађани могу поднети захтев за упис промену, брисање или допуну података у наведеном бирачком списку Општинској управи Општине Пријепоље, закључно са  05.10.2018. године од 24,00 часа, када се закључује бирачки списак.


Објављен: 04.09.2018 

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, Јабука, Каћево, Косатица, Коловрат, Камена Гора, Мијане, Матаруге, Милешево, Милошев До, Орашац, Правошево, Пријепоље, Расно, Сељашница, Седобро, Слатина, Сопотница, Страњани, Тоци, Звијезд, Хисарџик и Џурово за 21.октобар 2018.године.

2.Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3.Изборе за савете месних заједница спровешће Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на основу одредаба Одлуке о месним заједницама  („Службени гласник општине Пријепоље", број 12/2010 и 2/2018).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Пријепоље".

Број: 020-108/18

Датум: 03.09.2018.године.

Скупштина општине Пријепоље

Председник Стана Марковић

 


Објављен: 04.09.2018  

Јавни конкурс-народне кухиње

Обрасци


Објављен: 03.09.2018  

Одлука о поништењу конкурса за финансирање/суфинансирање програма из области хуманитарног рада-народне кухиње


Објављен: 27.08.2018  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Непосредни избори за националне савете националних мањина биће одржани 04.11.2018. године.
Право гласа на изборима за национални савет националних мањина имају само они
припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак (ПБС) своје националне мањине. Право уписа у ПБС има сваки припадник националне мањине који је уписан у Јединствени бирчки списак. Упис у ПБС се врши на основу писменог захтева. Захтев за упис се подноси општинским, односно градским управама где подносилац захтева има пребивалиште.
Захтев за упис и проверу уписа у посебан бирчки списак може се проверити и преузети са званичне Интернет странице Министарства http://www.mduls.gov.rs/
ПБС се закључује 19.10.2018. године у поноћ. Сарно бирачи који се до тог времена упишу у ПБС моћи 6ће да гласају на изборима заказаним за 04.11.2018. године.
Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у ПБС да провере да ли су уписани у ПБС и да ли су њихови подаци у ПБС ажурни.
Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у ПБС да то учине уколико желе, како би 04.11.2018. године, могли да бирају чанове свог национарног савета.

ОПШТИНСКА УПРАВА


Објављен: 07.08.2018 

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица  док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или  адаптацију предметне сеоске куће.

Опширније


Објављен: 06.08.2018

Општина Пријепоље је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије обезбедила  пакете хуманитарне помоци за најугрозеније породице избеглих и расељених лица, које бораве на територији опстине Пријепоље.

Расподела пакета це се врсити од 06.до 08. августа .


Објављен: 26.07.2018 

Јавни конкурс за суфинансирање / финансирање програма за изградњу, одржавање и обнову верских објеката

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање културних и научних установа и програма цркава и верских заједница

 


Објављен: 26.07.2018  

Јавни конкурси за суфинансирање/финансирање програма удружења и других организација цивилног друштва

Конкурс - активности пензионерских организација

Конкурс - борачка и слична удружења

Конкурс - из области руралног развоја

Конкурс - област хуманитарног рада

Конкурс - помоћ особама са инвалидитетом

Конкурс - програми из области културе

Обрасци


Објављен: 25.07.2018  

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија" а. д. Београд поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта  радио - базне станице УЕУ141,УЕЛ141 Пријепоље - Ивање УМТС/ЛТЕ у Ивању, општина Пријепоље, на димњаку у кругу  грађевинског предузећа „Рад-Лабуд" на кат.парцели бр.4/6  КО Ивање, на територији општине Пријепоље.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Објављен: 20.07.2018  

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА-JАГЊАДИ У 2018.ГОД


Објављен: 20.07.2018 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Поштовани грађани, 

 

На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне самоуправе (нови Закон о општем управном поступку , Уредба о уступању и прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција и др.) .

У том смислу вас обавештавамо да  документа , наведена у прилогу обавештења, нисте дужни да достављате органима и службеницима који воде поступак.

Та документа органи прибављају по службеној дужности, потпуно бесплатно.

 

 

Подаци из службених евиденција, које нисте дужни да достављате,

 

доступни посредством Информационог система е -ЗУП 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе                                           

 

 1. Изводи из матичне књиге венчаних

 2. Изводи из матичне књиге рођених 

 3. Изводи из матичне књиге умрлих   

 4. Подаци о живорођеној деци 

 

Министарство правде (ускоро)      

 

 1. Евиденција кривичних санкција     

 2. Прекршајна евиденција 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије                          

 

 1. Актуелно пребивалиште грађанина               

 2. Издата документа грађанина           

 3. Сва пребивалишта грађанина 

 

Национална служба за запошљавање                         

 

 1. Веб сервис - Национална служба за запошљавање

 2. Веб сервис - Национална служба за запошљавање - преглед евиденција            

 3. Веб сервис - Национална служба за запошљавање - уверење о исплаћеним износима 

 

Републичка Пореска управа                           

 

 1. Информација о измиреном пореском дугу на рачуну доприноса за здравствено осигурање ради овере здравствене књижице               

 2. Информације о висини прихода за одређеног пореског обвезника у задатом пореском периоду

 3. Информације о стању дуга на пореским рачунима одређеног пореског обвезника 

 

Републички геодетски завод

 

 1. РГЗ - регистар непокретности 

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање      

 

 1. Извештај о исплаћеним пензијама и новчаним накнадама из базе исплате РФПИО

 2. ПИО - матична евиденција корисника 

 

Централни Регистар обавезног социјалног осигурања

 

 1. ЦРОСО-провера радног статуса лица

 

 

 

       У будућем периоду ће се додатно проширивати листа услуга, органа и организација пред којима ће службеници моћи у име странке , потпуно бесплатно , прикупљати документацију за потребе поступка.

 

 

 

                                                                                                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К  Сабира Хоџић

 


 

Објављен: 20.07.2018 

На oснoву члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС" број 83/2014, 58/2015 и 12/2016), члана 2.,3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 16/16), члана 2. и 6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 3/2016  и 3/2017), и члана 59.Статута Општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље" број 4/09 и 12/2014  и 19/16), Општинско веће расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС

образац-1---пријава-за-пројектно-суфинансирање-из-области-јавног-информисања

образац-2----будзет-пројекта


Објављен: 11.07.2018

На основу члана 113. став 1. тачка 2. Закона о спорту („ СЛ. Гласник РС" бр. 10/2016) и  члана 20. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Пријепоље ( „СЛ. Гласник општине Пријепоље" бр. 21/16 и 3/17)  Председник општине дана 11.07.2018. године, расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ   за достављање предлога посебних програма   из области спорта за 2018. годину

Јавни позив

Апликациони формулар


 

Објављен: 11.07.2018

Решења о регистрацији стамбених заједница


  

Објављен: 02.07.2018 

Јавни позив незапосленима ПП за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

Јавни позив послодавцима, пп субвенција за теже запошљиве категорије 2018. година


Објављен: 20.06.2018

 

 

 


 

Објављен: 19.06.2018

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник бр.10/13),Закона о измени и допуни закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју(,,Сл. гласник РС,, број 142/14,103/15 и 101/16) Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.320-00-02639/2018-09 од 24.априла 2018 године на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пријепоље за 2018.годину,Одлуке о буџету општине Пријепоље за 2018.годину („Службени гласник општине Пријепоље“, бр.20 /2017 oд 26.12.2017 године) , Одлуке Oпштинског већа о расподели средстава планираних за развој пољопривреде у 2018. годину, бр.403-84 од 22.02.2018 године, Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава („Сл.гласник Општине Пријепоље“ бр. 03 /18 од 08.06.2018 године),Oпштина Пријепоље, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2018.ГОДИНИ

 Преузмите комплетну документацију  


 

Објављен: 19.06.2018

 

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), Сагласности Министарства пољопривреде бр.320-00-02639/2018-09 на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине  Пријепоље бр.320-23/2018, од 01.06.2018.године,Правилника о подстицајима  за   инвестиције  у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних грла-јагњади(‘’Службени гласник општине Пријепоље’’ бр.7/2017,)Измене и допуне Правилника о подстицајима  за   инвестиције  у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних грла-јагњади‘’Службени гласник општине Пријепоље’’ бр. 3/2018,)   члана 58. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“ број 4/09,12/14 и 19/16),општина Пријепоље расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА-JАГЊАДИ

Преузмите комплетну документацију  


 

Објављен: 19.06.2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КЛИСУРА РЕКЕ МИЛЕШЕВКЕ“
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 39/18.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 27. јуна до 11. јула 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединице локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у згради скупштине општине Пријепоље.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 11. јулом 2018. године.

РЈУ_СРП Милешевка

МИЛЕШЕВКА ТК50 РЈУ

 


Објављен: 18.06.2018

ЈАВНИ-ПОЗИВ-за-доказивање-права-пречег-закупа-за-ГП-2019

ЈАВНИ-ПОЗИВ-за-КОРИШЋЕЊЕ-БЕЗ-НАКНАДЕ-за-ГП-2019


 

 

Објављен: 18.06.2018 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa 4. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ-Филијале Пријепоље за 2018.годину број 3507-101-4/2018 од 30.05.2018. године a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ у сарадњи са општином Пријепоље расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ

Јавни конкурс за јавне радове

Пријава за јавне радове


 

Објављен: 25.05.2018 

Јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Рок за пријаву: петак, 6. јул 2018. 24:00

ОТВОРЕН ЗА ПРИЈАВУ

Датум објаве: уторак, 22. мај 2018.

Желите да унапредите пословање и подржите своју заједницу?

Комплетно обавештење

Јавни позив

 


Објављен: 25.05.2018 

На основу чл.69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, обавештава јавност да је на захтев оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, донела Решење о допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр.04), на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

У спроведеном поступку донето је Решење о допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, бр.501-14/2018 од 18.05.2018. године, којим се оператеру Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, издата интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр.04), допуњује новим индексним бројем за који се даје дозвола за складиштење и третман, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера, а на основу чл.60. и 68. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 ОПШТИНСКА УПРАВА

 


Објављен: 25.05.2018  

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта Нафна индустрија Србије а.д. Нови Сад   Општинска управа је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње станице за снадбевање горивом , на кат. парцели број 2457/6 КО Пријепоље , и истим решењем одредила обим и садтжај студије о процени утицаја.                                                                                                                           Решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утиаја на животну средину (Службени гласник РС, број 69/05).

Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење  сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине,  а подноси се преко првостепеног органа.

ОПШТИНСКА УПРАВА

 


 

   Објављен: 18.05.2018   

На основу члана 7. и члана 13. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Пријепоље донете на седници Скупштине општине Пријепоље одржане 20.06.2017. године, Одбор за прописе, молбе, жалбе, одликовања и награде Скупштине општине Пријепоље, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Јавни позив

Предлог иницијативе


 

   Објављен: 14.05.2018  

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ КОНКУРСИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА КОЈА СУ НАСТАЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ           

            Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са општинама и градовима је објавио два  јавна позива намењена избеглим лицима и бившим избеглим лицима  и то :

-Јавни позив за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом монтажних кућа и

- Јавни позив за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом грађевинског материјала (за територији општине Пријепоље,намењено 7 пакета помоћи)

 Конкурси трају до 25.05.2018. године.

Јавни  позив  за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом сеоских домаћинстава са окућницом за избеглице које имају боравиште/пребивалиште на територији биће расписан 6. јуна 2018. године .

 Све информације  и апликационе формуларе везане за расписане јавне позиве можете прибавити на сајту Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs  и  у Услужном центру Општинске управе општине Пријепоље.

Општинска управа општине Пријепоље


   Објављен: 11.05.2018 

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Пријепоље

    Комисија за израду Локалног aнтикорупцијског плана на територији општине Пријепоље 2018. - 2021. године израдила је нацрт ЛАП-а и овим поводом отвара јавну расправу.

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана спроводи се у периоду од 11. до 21. мај 2018. године.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23, усвојен Закључкoм Владе Србије 05 Број 337-4333/2016-1 од 27. априла 2016. године, између осталог прописује обавезу локалних самоуправа да усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције (активност 2.2.10.37).

 Локални планови за борбу против корупције представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.

 Сви заинтересовани могу погледати нацрт Локалног антикорупцијског плана на интернет страници општине Пријепоље, а стручно - технички коментари и сугестије могу се доставити на и-мејл: prijepolje.lap@gmail.com до 21. маја 2018. године. Приликом достављања коментара молимо да се наведе тачно страна, мера и активност за коју се предлаже измена и/или допуна са предлогом новог текста и образложење.

НАЦРТ - ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ -


   Објављен: 04.05.2018

ЈАВНИ ПОЗИВ

У оквиру Пројекта "Дивац пољопривредни фондови у Пријепољу " - Фондација "Ана и Владе Дивац" у сарадњи са општином Пријепоље, расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу маx до 185.000,00 динара за развој пољопривредених делатности за најмање 15 младих пољопривредника/ца, старости од 21-40 година који имају место пребивалишта на општини Пријепоље. Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку стоке, материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности, грађевинског материјала за пољопривредне објекте и сл.

Конкурс је отворен од 4.маја 2018.год. до 25.маја 2018. године

Преузмите документацију


   Објављен: 27.04.2018  

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                  Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије а. д. Нови Сад,  поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта  изградње станице за снадбевање горивом  „Пријепоље" на кат.парцели бр. 2457/6  КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 11.04.2018 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ УСЛУГЕ „ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ"

            Општина Пријепоље је закључила уговор  о реализацији социјалне услуге „лични пратилац" са Друштвом за церебралну и дечију парализу - Ивањица  .

            Услуга личног пратиоца доступна је детету-ученику,коме је потребна додатна подршка ,под условом да је укључено у васпитно образовну установу, до краја редовног школовања и то током целодневне наставе, продуженог боравка, ван-наставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора у току похађања наставе и сл.

           Право на услугу се признаје на основу процене Интерресорне комисије.

          Од 2017. године  се услуга реализује средствима општине Пријепоље и по томе је Општина Пријепоље једна од првих у Републици Србији.

           Услугом је обухваћено 12 деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом од којихје  11 корисника  основношколског и 1 корисник средњошколског узраста.


   Објављен: 16.03.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, на основу члана 63., 68. и 69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, и 14/16)  објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева дана 07.03.2018.године, за издавање Решења о допуни Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр. 004), оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље  (регистровано у АПР са матичним бројем 20634081, са шифром делатности 1610- резање и обрада дрвета), на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

Оператер обавља делатност складиштења и третмана неопасног отпада на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље. Захтев за допуну предметне дозволе односи се на промену врсте, односно увођење индексног броја: 03 01 05 ( пиљевине, иверје струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам и доставити мишљења и предлоге у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 


Објављен: 23.01.2018 

Обавештење за понуђаче број 410-14-25-2017-РК-1 од 22.01.2018. године

Одлука


   Објављен: 21.12.2017

СПИСАК ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ  2017


   Објављен: 19.12.2017

РАНГ ЛИСТА по Јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2017. години


   Објављен: 15.12.2017

ОДЛУКА  О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

ОДЛУКА  О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

 


    Објављен: 12.12.2017

Решења о регистрацији стамбених заједница 1

Решења о регистрацији стамбених заједница 2

 


   Објављен: 04.12.2017

Општина Пријепоље у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Пријепоље расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2017. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ

Документација


   Објављен: 01.12.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2017. години

Пријавни образац


   Објављен: 29.11.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање или суфинансирање пројеката у области унапређења и заштите животне средине у општини Пријепоље  у 2017. години

Пријавни образац


   Објављен: 24.11.2017

Ј А В Н И   П О З И В за доделу  једнократне новчане помоћи  намењене  породицама избеглих и расељених лица које имају боравиште на територији општине Пријепоље.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА


   Објављен: 17.11.2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ БРОЈ:320-175/17-2 16.11.2017.год ЗАПИСНИК О ИСТИЦАЊУ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017.ГОД КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ КОНКУРСА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017.год, ДАНА 16.11.2017.год. ИСТАКЛА ЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И САЈТУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2017.год . НА ИСТАКНУТУ РАНГ ЛИСТУ МОЖЕ СЕ УПУТИТИ ПРИГОВОР КОМИСИЈИ У РОКУ ОД 8/ОСАМ/ДАНА ОД ДАНА ИСТИЦАЊА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И САЈТУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ .


   Објављен: 16.11.2017

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',  бр.129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним предузећима( ''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 4/2009, 12/2014 и 19/2016), Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној дана 13.11.2017. године, на предлог Општинског већа општине Пријепоље,  донела је

Р  Е  Ш  Е   Њ  Е

о именовању директора Јавног комуналног предузећа ''Лим'' Пријепоље


   Објављен: 27.10.2017    

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА   ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ – АКАДЕМСКУ 2016/2017.


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА  МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 


    Објављен: 27.10.2017   

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење о одбијању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базна станицa мобилне телефоније „Пријепоље-Ивање УМТС/ЛТЕ“ – УЕУ141/УЕЛ141, на димњаку у кругу грађевинског предузећа „Рад-Лабуд“, на кат.парцели бр.4/6  К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље, чији је носилац  пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д. Београд.

Увид у донето решење о одбијању захтева за давање сагласности на предметну Студију може се извршити сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

            Против овог решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду, у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања. 


   Објављен: 26.10.2017

Одлука о финасирању невладиних,непроифтних и неполитичких пројеката из буџета Општине Пријепоље за 2017. годину 

 


 

 

 

   Објављен: 20.10.2017     

Цене испоруке топлотне енергије

 


 

 

    Објављен:20.10.2017    


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима Одлука којима се уређује ова област. Нацрти Одлука су објављени на званичном  сајту општине Пријепоље www.opstinaprijepolje.rs.

   Примедбе, предлози и сугестије се достављају електронским путем на е маил адресу prijepoljekler@gmail.comдо дана 23.10.2017. године .

  Јавна расправа  ће се одржати дана 23.10.2017. године, са почетком у 11часова у малој сали Дома културе.

 ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА 2018

 ОДЛУКА О ЦЕНИ ЗА 2018 ПРВА ЗОНА


   Објављен: 17.10.2017    

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко осемењавање у 2017. години

ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  У 2017.ГОДИНИ


   Објављен: 29.09.2017   

“Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Coca-Cola подршка младима’’ који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и професионалне вештине како би лакше дошли до посла.

Овај програм реализује компанија Coca-Cola HBC Србија у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и НАЛЕД-ом.Програм се спроводи у 10 градова у Србији кроз тродневне интерактивне радионице, а полазници ће имати прилику да са сертификованим стручњацима унапреде своје вештине кроз практична знања која ће им помоћи у потрази за послом. Првих 30 кандидата који се најбрже пријаве и који испуњавају услове конкурса учествоваће у радионицама које ће се одржати у периоду од 17. ДО 19. ОКТОБРА И ОД 14. ДО 16. НОВЕМБРА. 2017.ГОДИНЕ у просторијама КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ПРИЈЕПОЉЕ, Дом културе.  Додатне информације у вези са пријавом заинтересовани могу да потраже на линку: http://coca-colapodrskamladima.com/ [1] 

Уз тродневне радионице, део програма биће организован и кроз дигиталну платформу, он-лине предавања, радионице и литературу неопходну за додатну едукацију, а сви полазници ће по завршетку едукације добити СЕРТИФИКАТ "Coca-Cola HBC Srbija" . 

 


 


 

   Објављен: 26.09.2017   

Ранг листа ивестиција пољопривредних газдинстава 2017


   Објављен: 22.09.2017   


Скупштина општине Пријепоље   дана  19. 09. 2017. године, на основу члана 24. став 3., члана  25., члана 26. , члана 36. став 3., члана 37. став 2., став 3. и став 4., члана 38. став 2.,  члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16-др.закон), члана 41. став 1., члана 42. и члана 43. Статута Јавног комуналног прдузећа ''Лим'' Пријепоље од 20.03.2017.године, члана 46. став 1., члана 47.,  члана 48. и члана 53. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Лим'' Пријепоље са Законом о јавним предузећима (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 19/16), члана 39. став 1. тачка 29. Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 4/09,12/14 и 19/16), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЛИМ''ПРИЈЕПОЉЕ

 


 

   Објављен: 19.09.2017 


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Пријепоље » број 19/2016), председник општине  Пријепоље је дана 12.09.2017. године, донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

и расписује 

О Г Л А С  ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ


   Објављен: 18.09.2017   

Ранг листа ивестиција пољопривредних газдинстава 2017

Машине за обраду земљишта

Музилице

Опрема за наводњавање-воћарство

Опрема за заштиту биља-прскалице


   Објављен: 06.09.2017    

На основу члана 53. став 1. Закона о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 55/2014), члана 61. став 1. тачка 7a., Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 , 12/14 и 19/16), члана 8. Одлуке о Општинском правобранилаштву (''Службени гласник општине Пријепоље''број 10/2014), члана 48. Пословника Општинског већа општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 , 1/15 и 14/16 и 6/17 ) , 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  РАСПИСУЈЕ  И   ОГЛАШАВА  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 

Изјава о давању података о прикупљању података на Јавном конкурсу за постављање општинског правобраниоца општине Пријепоље

Јавни конкурс за постављење општинског правобраниоца општине Пријепоље

 


 

 

   Објављен: 24.08.2017   

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018.ГОД. БР.320-284/17

ОБЈАВЉЕН   ДАНА   30.06.2017.ГОД  

 ЗБОГ   ИСПРАВКЕ   ТЕХНИЧКЕ   ГРЕШКЕ   РАДИ УПОДОБЉАВАЊА ТЕКСТА СА ОДРЕДБОМ  Правилника  о условима и поступку давања   у   закуп   и   на   коришћење   пољопривредног   земљишта   у државној својини ("Сл гласник РС "бр.16/2017). Јавни позив мења се у делу II у тачки 3. под a)уместо,,за   Регистровано   пољопривредно   газдинство   у   систему уматичења,,треба да стоји,,за животиње у систему уматичења,,)уместо ,,за   Регистровано  пољопривредно  газдинство  које  није  у систему   уматичења,,  треба   да   стоји  ,,за   животиње   које   нису   у систему уматичења,,.

РОК   ЗА   ИЗЛАЗАК   РЕПУБЛИЧКЕ   ПОЉОПРИВРЕДНЕ   И   ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЈЕ 1.СЕПТЕМБАР 2017.ГОД


   Објављен: 24.08.2017   

На основу члана 46. став 1.тачка 7.,  члана 54. став 1. и 2., члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07,  83/2014-др. и 101/16-др.закон), члана 49. став 2., члана 50. став 2., члана 79., члана 80., члана 94.,члана 95., члана 102. и члана 103. Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.21/2016), члана 71. став 1. Статута општине Пријепоље  (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 , 12/14 и 19/16), члана 30. и члана 31. Одлуке  о Општинској управи општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'' 2/17 и 7/17 ), Кадровског плана Општинске управе општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'' број 22/16 и 7/17, ), Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 95 од 30. новембра 2016.године), Правилника о унутрашњој  организацији и систематизацији радних места у Општинској  управи општине Пријепоље и Општинском правобранилаштву, број  112-58/17 од 03.07. 2017. године, члана 48.  Пословника Општинског већа  општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 , 1/15, 14/16 и 6/17 ),

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја начелника ОУ општине Пријепоље

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника ОУ општине Пријепоље


   Објављен: 24.08.2017   

На основу члана 46. став 1. тачка 7., члана 54. став 2. и члана  56. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07,  83/2014-др. и 101/16-др.закон), члана 49. став 2., члана 50. став 2. и став 5., члана 80., члана 95., члана 102. и члана 103. Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 21/2016), члана 70. и 71. Статута општине Пријепоље  (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 , 12/14 и 19/16), члана 30. Одлуке о Општинској управи општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље''2/17 и 7/17), Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 95 од 30. новембра 2016), члана 5. Правилника унутрашњој   организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Пријепоље и Општинском правобранилаштву, број  112-58/17 од 03.07. 2017. године, члана 48. Пословника Општинског већа општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 , 1/15 и 14/16 и 6/17 ),

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја заменика начелника ОУ општине Пријепоље

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника ОУ општине Пријепоље


   Објављен: 21.08.2017   

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Обавештава се јавност  да је носилац пројекта „Телеком Србија" а.д. Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базна станицa мобилне телефоније „Пријепоље-Ивање УМТС/ЛТЕ" - УЕУ141/УЕЛ141, на димњаку у кругу грађевинског предузећа „Рад-Лабуд", на кат.парцели бр.4/6  К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС", бр.135/04 и 36/09), овај орган  ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.18, у периоду од 18.08.2017. године до 08.09.2017. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у малој сали Дома културе Пријепоље, дана  12.09.2017. године у 12 часова и на истој ће учествовати носилац пројекта и обрађивач Студије.


   Објављен: 11.08.2017   

ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

-Председнику Тела за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи-

-Градоначелнику/Председнику Општине-

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије је 2014. године реализовала прво национално истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и рзицима у друмском саобраћају. Истражени су ставови у везисаупотребомсигурноснихпојасева, вожњомподутицајемалкохола, прекорачењембрзине, у везисакажњавањемучесника у саобраћај и др. У циљу праћења промена ставова и ажурности податакау току 2017. годинепоново се реализује истраживање ставова учесника у саобраћају у Републици Србији. У складу са тим, у току је реализација пројекта истраживање ставова учесника у саобраћају, коју за потребе Агенције за безбедност саобраћаја реализују МХМ-пројект д.о.о. Нови Сад и Факултет техничких наука Нови Сад. 

Погледајте комплетан документ


   Објављен: 07.08.2017  


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Текст конкурса

Прилози 


   Објављен: 03.08.2017   

Нацрт плана детаљне регулације ПДР "ШЕХОВИЋА ПОЉЕ"  можете погледати ОВДЕ


   Објављен: 31.07.2017   

Јавни позив за доделу средстава за подршку инвестицијама у физчка средства пољопривредних газдинстава у 2017.години


   Објављен: 28.07.2017   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, ЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Прилози 


   Објављен: 27.07.2017   

 Решење о расподели средстава-јавно информисање


    Објављен: 27.07.2017   

 

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

 


    Објављен: 14.07.2017  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

У сарадњи са општином Пријепоље

Расписује  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ


   Објављен: 14.07.2017  

На основу  члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016), члана 19.,20. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 16/16), члана 14. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривању јавног интереса  у области јавног информисања (''Сл.гласник општине Пријепоље'' број 3/16 и 3/17) и члана 58. став 1.тачка 5. Статута Општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/2009, 12/2014 и 19/2016),председник општине Пријепоље, доноси :

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ  ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


   Објављен: 07.07.2017  

Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестије у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних грла-јагњади

Захтев за одобравање и исплату подстицаја


   Објављен: 06.07.2017  

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи оопштине Пријепоље 

Решење о именовању конкурсне комисије за спровођење интерног конкурса

Решење о попуњавању радних места интерним конкурсом 


   Објављен: 04.07.2017   

П Р А В И Л Н И К  о  подстицајима за подршку инвестицијама   у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2017 години

 

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ  КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА-JАГЊАДИ

 


   Објављен: 30.06.2017  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  


   Објављен: 29.06.2017  

 

Јавни позиви за доделу субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима, за доделу субвенције за самозапошљавање и за реализацију мере стручна пракса ЛАПЗ 2017 Пријепоље као и обрасци захтева.

Документи и обрасци 


   Објављен: 21.06.2017  

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И  ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општина Пријепоље на основу одлуке о наградама и јавним признањима општине Пријепоље додељује:

­- НАГРАДE ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

- ЈАВНО ПРИЗНАЊЕ - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Јавни позив награде и признања 2017

Предлог иницијативе


   Објављен: 21.06.2017  

Одлука о висини цена комуналних услуга

Елементи калкулације за утврђивање цене и производње и дистрибуције воде и одвођење отпадних вода


   Објављен: 19.06.2017  

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  У сарадњи са општином Пријепоље Расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ

Документација


   Објављен: 14.06.2017  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТАНАРИ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ДА ЈЕ ПОЧЕЛА РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА, на основу Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'' бр.104/2016)

РЕГИСТРАЦИЈА СЕ ВРШИ КОД РЕГИСТРАТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШ.ТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (шалтер број 6.)

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ( обрасци за пријаве регистрације и др.) МОЖЕТЕ ДОБИТИ КОД РЕГИСТРАТОРА (шалтер број 6.)


   Објављен: 09.06.2017   

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, обавештава јавност да је на захтев оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, издата интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

У спроведеном поступку донето је Решење бр.501-31/2017 од 07.06.2017.године, којим се оператеру Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, издаје дозвола за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље   (дрво-17 02 01; отпадна кора и плута-03 01 01; дрво које не садржи опасне супстанце (дрво другачије наведено од оног наведеног у 19 12 06) - 19 12 07; дрво (другачије од оног наведеног у 20 01 37) -  20 01 38).

Дозвола је уписана у Локални регистар издатих дозвола под редним бројем 004.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у згради општине Пријепоље, Трг братства и јединства, канцеларија бр.18 и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 


   Објављен: 02.06.2017   

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


   Објављен: 24.05.2017   

Решење о тарифама такси превоза


   Објављен: 19.05.2017   

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Општинска управа обавештава јавност да је оператер Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул.Бјелопољски пут бб, Пријепоље, дана 08.05.2017. године поднео захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дрво, отпадна кора и плута и дрво које не садржи опасне супстанце) на делу кат. парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље. Обавештавамо заинтересовану јавност да се увид у садржину поднетог захтева може извршити радним данима од 11 до 14 часова у згради општине Пријепоље, Трг братства и јединства, канцеларија бр.29. Рок за јавни увид и достављање мишљења о поднетом захтеву за издавање дозволе је 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 17.05.2017   

Отворени поступак јавне набавке радова бр. 410-23-А/16, наручиоца општине Пријепоље - Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на санацији спортске дворане у Економско - трговинској школи у Пријепољу (поновљени поступак)

ПРЕДМЕТ: Обавештење о донетом допунском решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-278/2017 од 10.05.2017. године

Обавештење број 410-23-А-16-РК-2 од 17.05.2017. године

Допунско решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-278-2017 од 10.05.2017. године


   Објављен: 16.05.2017   

На основу члана 10. Правилника о раду Комисије, бр. 207-10/17 од 09.05.2017.  године и Уговора о сарадњи закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Пријепоље  бр. 9-9/583 и 207-10/17 од 21.04.2017. године, Комисија за  доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица које живе на територији општине Пријепоље,  расписује

Ј А В Н И   П О З И В  за доделу средстава намењених за економско оснаживање породица избеглица, кроз доходовне активности

Јавни позив


   Објављен: 12.05.2017   

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                 Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ГП „Рад Лабуд" А.Д. Пријепоље, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину Пројекта постројења за производњу асфалтних мешавина капацитета 50 тона/сат, на кат.парцели бр.4/7  К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље.Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

         Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија" а.д.  Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину Пројекта радио-базнa  станицa мобилне телефоније „Пријепоље-Ивање УМТС/ЛТЕ" - УЕУ141/УЕЛ141, на димњаку у кругу грађевинског предузећа „Рад-Лабуд", на кат.парцели бр.4/6  К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље.            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 11.05.2017   

U okviru Projekta  "Divac poljoprivredni fondovi u  Prijepolju "   -  Fondacija  "Ana i Vlade Divac" u saradnji sa opštinom Prijepolje,  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  u iznosu max do  185.000,00 dinara za razvoj poljoprivredenih delatnosti  za najmanje  15 mladih poljoprivrednika/ca,  starosti od  21-40 godina koji imaju mesto prebivališta na opštini Prijepolje.  Pomoć  nije u novcu  nego u robi, a  uključuje nabavku stoke,  materijala za rad, opreme za razvoj poljoprivrednih aktivnosti,  građevinskog materijala  za  poljoprivredne objekte i  sl.

Konkurs je otvoren  od  11. maja  do  2. juna  2017. godine

Javni poziv i dokumentacija


   Објављен: 08.05.2017   

Отворени поступак јавне набавке радова бр. 410-23-А/16, наручиоца општине Пријепоље - Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на санацији спортске дворане у Економско - трговинској школи у Пријепољу (поновљени поступак)

ПРЕДМЕТ: Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-278/2017 од 13.04.2017. године

Обавештење број 410-23-А-16-РК-1 од 08.05.2017. године

Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-278-2017 од 13.04.2017. године


   Објављен: 14.04.2017   

Република Србија ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ Општинска управа Број: 501- 11/17 П р и ј е п о љ е На основу члана 25. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице мобилне телефоније „Пријепоље ПТТ"- УЕ61/УЕХ61/УЕУ61/УЕЛ61, ул.Владимира Перића Валтера бр.78, на кат. парцели број 546/2 КО Пријепоље, носиоца пројекта „Телеком Србија" а.д. Београд. Увид у донето решење о сагласности на предметну Студију може се извршити сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр. 29, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 11.04.2017   

Јавни позив за финансирање пројеката невладиних, непрофитних и неполитичких организација које пружају услуге народне кухиње из буџета општине Пријепоље за 2017.год


   Објављен: 08.04.2017   

Јавни позив за информисање за 2017.год

Образац1


   Објављен: 31.03.2017   

  Апликациони формулар из области спорта 2017


   Објављен: 13.03.2017   

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина општине Пријепоље у сарадњи са Пољопривредном саветодавном  стручном службом Ужице , у циљу едукација пољопривредника  са подручја општине  организује  Зимски семинар за пољопривреднике са  подручја општине са следећим темама:

-10 ,00 часова-МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ  РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  ЗА 2017 годину-

 -10, 30 часова - ИСХРАНА БИЉАКА(малина и шљива)

-11,00 часова - Узимање узорака земљишта за анализу

- 11,30 часова -Савремена технологија и производња поврћа и сортимент-

 -12,30 часова - Одржавање и коришћење пољопривредног земљишта-

 -13,30 часова  - Питања и одговори

Позивамо Вас да присуствујете  наведеним  предавањима  која ће бити одржана у петак 17.03.2017 године у Малој сали Дома Културе са почетком у 10 часова.


   Објављен: 24.02.2017   

На основу члана 20. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.69/05)  даје следеће

                                      ОБАВЕШТЕЊЕ

            Обавештава се јавност  да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат радио-базне станице мобилне телефоније „Пријепоље ПТТ“–УЕ61/УЕХ61/УЕУ61/УЕЛ61, ул.Владимира Перића Валтера бр.78, на кат.парцели бр. 546/2  К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), овај орган  ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29, у периоду од 24.02.2017. године до 17.03.2017. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама општинске управе општине Пријепоље, дана  20.03.2017. године у 12 часова и на истој ће учествовати носилац пројекта и обрађивач Студије. 


   Објављен: 01.02.2017   

  На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14),  члана 58. Статута општине Пријепоље (''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр. 4/09 и 12/14), члана 5. став 5. Правилника о категоризацији спортских организација (''Сл. гласник општине Пријепоље'' бр. 21/16) и Јавног позива за достављање података за рангирање (категоризацију) спортских организација број 403-2145/16 од 30.12.2016. године, председник општине Пријепоље утврђује:

РАНГ ЛИСТУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА


 

   Објављен: 09.01.2017   

Општина Пријепоље

у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Пријепоље

расписује ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016. ГОДИНИ

Јавни позив

Захтев за учешће

Вести & Догађаји
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >
10.Септембар 2015.
Турски амбасадор посетио ...
Општину Пријепоље посетили су амбасадор Републике Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и представници турског удружења "Пријетељи Санџака". Том приликом >
09.Септембар 2015.
Страница општине Пријепоље на 7. месту ...
Службена страница општине Пријепоље је заузела 7. место на ранг лист од 169 службених страница општина, наводи се у извештају "УСКЛАЂЕНОСТ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА >