Почетна
Обавешетења

  Објављен: 23.09.2020

Обавештење о сузбијања ларви комараца на територији општине Пријепоље


 Објављен: 18.09.2020

 

Jавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

Пријава за спровођење


 

 Објављен: 16.09.2020

  Јавни позив  о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних  грла jагњади јаради и јуница

Образац - Изјава добављача

Образац - Пријава


 

 Објављен: 16.09.2020

 Јавни позив о остваривању права на регрес за репродуктивне материјал - прво вештачко осемењавање у 2020. години

 Образац - Пријава


 

 Објављен: 14.09.2020

 Јавни позив за доделу средстава за подршку инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2020. години

 Пријава

 Изјава 


 

 Објављен: 08.09.2020

  Правилник о измени и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла јагњади и јуница број 320-156/2020-1 од 07.08.2020.године

 Правилник о подстицајима за инвестиције у  физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних  приплодних грла   jагњади и јуница

  Правилник о остваривању права на регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко oсемењавање у 2020 години

   Правилник о  подстицајима за подршку инвестицијама   у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2020 години


 

  Објављен: 03.09.2020

Јавни позив за реалзацију програма подстицаја запошљавања  младих "Моја прва плата"


 Објављен: 31.08.2020

 

Jавни конкурс за попуњавање положаја начелника општинске управе општине Пријепоље.

Oбразац изјаве о прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција

 

 Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika opštinske uprave opštine Prijepolje.

Оbrazac izjave o pribavljanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena Evidencija


 

 Објављен: 19.08.2020

 

 

 

 Oдлукa о суфинансирању /финансирању програма за изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета општине Пријепоље за 2020.годину

 


Одлука о суфинансирању/финансирању културних и научних установа и програма цркава и верских заједница


 

 Објављен: 19.08.2020

 Одлука о суфинансирању/финансирању програма удружења из области руралног развоја из буџета општине Пријепоље за 2020

 Одлука о суфинансирању/финансирању програма борачких и сличних удружења из буџета општине Пријепоље за 2020

 Одлука о суфинансирању/финансирању програма из области хуманитарног рада - народне кухиње из буџета општине Пријепоље за 2020

 Одлука о суфинансирању/финансирању програма удружења из области образовања -електроника,роботика и рачунарско програмирање из буџет општине Пријепоље за 2020 годину

Одлука о суфинансирању/финансирању програма пензионерских организација из буџета општине Пријепоље за 2020 годину.

 Одлука о суфинансирању/финансирању програма удружењ чија је област деловања помоћ особама са инвалидитетом из буџета општине Пријепоље за 2020

 Одлука о суфинансирању/финансирању програма удружења из области културе из буџета општине Пријепоље за 2020


 

 Објављен: 31.07.2020

 Листе вредновања и рангирања програма  за суфинансирање /финансирање програма


 Објављен: 28.07.2020

 

 Листa вредновања и рангирања програма  за суфинансирање /финансирање програма за изградњу, одржавање и обнову верских објеката у 2020. години 

Листа вредновања и рангирања програма  за суфинансирање /финансирање културних и научних установа и програма цркава и верских заједница

 


 Објављен: 18.06.2020

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  ЗА 2021. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ


 

 

 Објављен: 16.06.2020

  Обавештавамо вас да су од 6.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.

Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.


Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.


Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину.


www.zis.gov.rs


 Објављен: 11.06.2020

 

Јавни позив ЛАПЗ


 

 Објављен: 27.05.2020

РЕШЕЊЕ - регистрациона пријава за промену података у Регистру стамбених заједница и региструје се промена података код: СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАДИМИРА ПЕРИЋА ВАЛТЕРА 102


 

 Објављен: 22.05.2020

Јавни позив за достављање иницијатива за доделу награде општине Пријепоље и јавног признања - почасни грађанин општине Пријепоље за 2020.годину

Образац за достављење иницијативе  за Јавно признање- почасни градјанин општине Пријепоље за  2020.годину

Образац за достављење иницијативе  за награду општине Пријепоље за  2020.годину

 

 


 Објављен: 20.05.2020

 

Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији општине Пријепоље


 

 Објављен: 18.05.2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

У оквиру Пројекта  “Дивац пољопривредни фондови у  Пријепољу ”   -  Фондација  “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Пријепоље,  расписује конкурс за доделу бесповратних средстава  у износу маx до  180.000,00 динара за развој пољопривредених делатности  за најмање  15 младих пољопривредника/ца,  старости од  19-40 година који имају место пребивалишта на општини Пријепоље.  Помоћ  није у новцу  него у роби, а  укључује набавку стоке,  материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности,  грађевинског материјала  за  пољопривредне објекте и  сл.

 

Документација 

 


 Објављен: 15.05.2020

 

Конкурси:

1. Помоћ особама са инвалидитетом

2. Активности пензионерских организација

3. Борачка и слична удружења

4.  Област културе

5.  Област образовања

6.  Област руралног развоја

7. Област хуманитарног рада  

Образци


 

 Објављен: 14.05.2020

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање /финансирање програма за изградњу, одржавање и обнову
верских објеката

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање /финансирање културних и научних установа и програма цркава
и верских заједница

Прилози


 

 Објављен: 11.05.2020 

Излаже на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље


 Објављен: 08.05.2020 

 

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Јавни конкурс - Ћирилица

Јавни конкурс - Латиница

Изјава - Ћирилица

Изјава - Латиница 

 


 Објављен: 29.04.2020 

 

Јавни позив за организовање спровођења јавних радова 

Пријава за спровођење 


 Објављен: 13.04.2020 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА РАДОМ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 033 714 073 И Е МАИЛ drustvenedelatnostipp@gmail.com .
КОНТАКТ ЛИЦЕ-МИОДРАГ ЋУБИЋ, РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ,ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ-КООРДИНАТОР ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

 Објављен: 03.04.2020 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ
За странке које први пут подносе захтев за остваривање права на дечији додатак, а нису
раније били корисници права на дечији додатак , те за све оне који су већ подносли захтев, а
нису испуњавали услове прописане законом, уколико сада испуњавају услове захтев могу
поднети електронски на e mail:
decijaprijepolje@gmail.com, осим електронски, захтеви се
могу достављати и преко поште,препорученом пошиљком на адресу Санџачких бригада бб.
Уз захтев, на исти начин се могу доставити докази који су потребни за одличивање ,а који су
наведени у обрасцу захтева као и изјава о веродостојности која треба да гласи:
под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да је документација коју
достављам уз захтев верна оригиналу.
Образац захтева се налазе на сајту општине Пријепоље-Услуге-Служба дечије заштите.

За све додатне информације можете се обратити путем контакт тел:064/856 04 25

Образац

 


  ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

Закључком Владе 53-2787/2020 од 24. марта 2020. године корисницима права на накнаду зараде за време посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета, којима право истиче 15. марта 2020. године и касније, право се продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

 

   Ови корисници не подносе нове захтеве ради наставка  коришћења права, али су дужни да у складу са чланом 16. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом, надлежној служби дечије заштите пријаве сваку промену у радноправном статусу која је од утицаја на исплату накнаде зараде.

 Корисници права дужни су да пријаве и повратак на рад (рад на свом радном месту или од куће) уколико су се одлучили да  не користе одсуство са рада због посебне неге детета. Обавезу пријављивања наведене чињенице има и послодавац корисника.

  Напомињемо, да је пријава наведених чињеница од изузетног значаја имајући у виду да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, исплату накнада зараде врши на основу решења, директно на текуће рачуне корисника, а пореза и доприноса на одговарајуће уплатне рачуне.


 Објављен: 03.04.2020    

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општина Пријепоље обавештава све регистроване пољопривредне произвођаче сезонског поврћа и осталих пољопривредних производа који имају проблем са пласманом истих, да се  обрате служби за пољопривреду Општинске управе Пријепоље на адреси Трг братства и јединства број 1,  у пословним просторијама Туристичке организације Пријепоље, у периоду од 08,00 до 12,00 часова сваког радног дана, са подацима о врсти и количини производа са којима располажу, након чега ће Општинска Пријепоље објавити податке на свом сајту.

Овај вид  подршке локалне самоуправе служи да пољопривредним произвођачима сезонског поврћа и осталих пољопривредних производа олакша пласман на тржиште који је иначе отежан у време ванредног стања и затварања локалне пијаце.

Потенцијални купци би на сајту Општине Пријепоље имали увид у понуду локалних произвођача  од којих би могли да откупе производе.

 

Ова активност ће трајати у периоду ванрадног стања.


 Објављен: 31.03.2020  

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

  Документацију потребну за вештање здравственог стања детета, за породиље које први пут подносе овај захтев ради остваривања права на посебну негу детета, док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, породиље могу да доставе електронским путем или поштом на адресу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО).

  Попуњен и потписан скенирани захтев за вештачење, са медицинском и осталом пратећом документацијом, укључујући и изјаву о веродостојности достављене електронске медицинске документације, потребно је послати на е-маил адресу novaporodilja@pio.rs или препорученом пошиљком на адресу РФПИО, ул Александра Костића бр. 9, 11000 Београд.

  У захтеву је потребно навести и следеће: мејл адресу послодавца, као и службу дечије заштите у месту пребивалишта (decijaprijepolje@gmail.com).

  Захтев за вештачење здравственог стања детета (као и осталу потребну документацију за вештачење, може се преузети са сајта општине Пријепоље.

 Напомињемо да је подносилац захтева који електронски подноси захтев и медицинску документацију ради вештачења, дужан да потпише и пошаље скенирану изјаву о веродостојности ове документације. Након престанка ванредне ситуације, РФПИО извршиће ревизију и контролу, достављене документације.

  Pо добијању скенираног Мишљења комисије о здравственом стању детета, породиља подноси  Захтев ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета. Попуњен и потписан захтев ради остваривања права на накнаду зараде за време посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом, потребно је скенирати и послати на е-маил адресу decijaprijepolje@gmail.com.

Захтеви ради остваривања права на накнаду зараде ради посебне неге детета или/и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, са потребном документацијом утврђеном законом, могу се послати и препорученом пошиљком на адресе Служби дечије заштите Пријепоље, Санџачких бригада бб.

Захтев за вештачење здравственог стања детета (Образац број 1ЕЛ – ЗОПНД), као и Захтев за остваривање права на накнаду зараде ради посебне неге детета (Образац НЗ-ПНД),  Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета (Образац ОН-ПНД), може се преузети са сајта општине Пријепоље.

Образци 


 Објављен: 27.03.2020  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ
Документацију, потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, труднице и породиље могу да доставе
електронским путем, током трајања ванредног стања у Републици Србији.
Захтев за накнаду зараде могуће је скинути са сајта oпштине Пријепоље.
Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом потребно је скенирати и
послати на е-маил адресу
decijaprijepolje@gmail.com.
Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресу Службе дечије заштите ,
Санџачких бригада бб.
За све ближе информације можете контакторати 064/856 04 25

Образци 

 


  Објављен: 27.03.2020  

 ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

Обавештавамо вас да ће корисницима права на дечији додатак ,накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета којима право истиче 15.03.2020. године и касније, продужава даља исплата права на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.


 Објављен: 20.03.2020 

Обавештење службе дечије заштите
Захтев за остваривање права на једнократну новчану накнаду породиљи која има
пребивалиште на територији општине Пријепоље, као и потврде да су деца уредно
вакцинисана могу се поднети путем е маила
decijaprijepolje@gmail.com, захтев се може
преузети на сајту општине Пријепоље.
За све ближе информације можете контактирати 064/856 04 25

Захтев за остваривање права на једнократно  новчано давање породиљи

 

 


   Објављен: 09.03.2020

Излаже се на увид део јединственог бирачког списка за подручије општине Пријепоље

Ћирилица

Латиница 


 Објављен: 02.03.2020 

 

Закључен уговор о финансирању мера популационе политике

Председник општине Пријепоље Драгољуб Зиндовић је данас потписао Уговор о суфинансирању мера популационе политике са др Славицом Ђукић Дејановић Министарком без портфеља која је  задужена за демографију и популациону политику. Уговор обухвата реализацију следећих мера популационе политике: усклађивање рада и родитељства у оквиру којих су укључене активности набавке опреме, уређење и опремање објеката Предшколске установе „Миша Цвијовић“, едукације из области популационе политике,као и мере активирања локалне самоуправе. За реализацију ових мера општина ће обезбедити 3.195.633,00 динара, а Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику ће издвојити 3.326.067,00 динара. Рок за реализацију ових мера је крај 2020. године.

 

 


 

 

 Објављен: 02.03.2020 

ПОДРШКА ПРИЈЕПОЉСКИМ ГИМНАЗИЈАЛЦИМА

 

Општина Пријепоље је у сарадњи са  Пријепољском гимназијом одобрила средства за набавку савремене опреме која ће се користити за практичну обуку ученика из области Програмирања и савремених информационих технологија.

У оквиру подршке биће финансиран и  боравак два ученика другог разреда Пријепољске гимназије у Научно-истраживачкој станици „Петница“ .

Општина Пријепоље ће и  у наредном периоду наставити да подржава успешне и амбициозне младе људе и образовне установе које су значајне за локалну заједницу.


  Објављен: 26.02.2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ДОДЕЛУ ЕКОНОМСКИХ ГРАНТОВА ПОРОДИЦАМА ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 Објављен: 31.01.2020


ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Образац 1 Пријава  Образац 2 Извештај  Образац 1 Буџет  Обавештење

 

 


 

 

 Објављен: 27.01.2020

 План спровођења обука за рад у сталном саставу бирачких одбора, на таериторији Општине Пријепоље

Ажуриран план 


 Објављен: 21.01.2020

 


KONSTITUISAN OPŠTINSKI SAVET RODITELJA

 

 

 

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i podzakonskim aktima, dana 21.01.2020.godine, konstituisan je Opštinski savet roditelja opštine Prijepolje za školsku-radnu 2019/2020 godinu  .

 

 

 

Odluku o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja donela je Skupština opštine Prijepolje.Opštinski savet roditelja  čine predstavnici Saveta roditelja svih obrazovnih ustanova sa teritorije opštine Prijepolje (predškolske ustanove, osnovnih škola,srednjih škola i osnovne muzičke škole).

Opštinski Savet roditelja daje mišljenja, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređenje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini.

 

Savet učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, odnosno učenike, sprečavanja socijalne isključenosti dece odnosno učenike iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine, pruža podršku školskim savetima roditelja svih ustanova na teritoriji opštine u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti i obavlja druge poslove vezane za obrazovanje i vasptanje dece na teritoriji opštine Prijepolje.

Za predsednika Opštinskog saveta roditelja izabran je Alija Kurbegović, predstavnik Osnovne škole “Svetozar Marković”, Brodarevo a za zamenika predsednika Milica Matović, predstavnik Osnovne škole “Sveti Sava”, Prijepolje.

Konstituisanju Saveta su prisustvovali Miodrag Ćubić, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove Opštinske uprave opštine Prijepolje i Amel Kurbegović, direktor  Osnovne škole “Svetozar Marković”, Brodarevo.

 


 

 

 Објављен: 03.01.2020

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Пријепоље


 Јавни конкурс - ћирилица 

 Изјава - ћирилица

 Javni konkurs - latinica

 Izjava - latinica 


 Објављен: 26.12.2019

Општина Пријепоље је у сарадњи са Друштвом за церебралну и  дечију парализу општине Ивањица , обезбедила новогодишње поклоне деци, корисницима услуга лични пратилац детета коју финансира општина Пријепоље. Деци су поклоне уручили Мирјана Бојовић ,члан Општинског већа општине Пријепоље,  Белмир Мујезиновић,начелник Општинке управе општисне Пријепоље и Миодраг Ћубић, руководилац Одељења за друштвене делатности,општу управу и заједничке послове.


Представници општине Пријепоље су пренели поруке подршке и солидарности деци  и родитељима и пожелели здравље и успех у наредној години.

 

 

 

 

 


 

 Објављен: 24.12.2019 

 

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ЗА ПРИЈЕПОЉСКЕ ПРВАКЕ И ПРЕДШКОЛЦЕ

 

Др Јелена Рвовић Јелић,  у сарадњи са општином Пријепоље, донирала је  књиге „Ђолетове авантуре“  и  „Ђолетове авантурице“, чији је аутор, деци и ученицима који похађају пријепољске образовне установе.

Књиге су намењене деци која похађају предшколски програм и ученицима првог разреда основних школа.

За Основну школу „Владимир Перић Валтер“, коју је Јелена похађала,обезбеђене су књиге и за ученике другог разреда.

Др Јелена Рвовић Јелић је рођена у Пријепољу 1980.године. Дипломирала је на Факултету организационих наука и Академији лепих уметности у Београду а докторирала на Факултету драмских уметности у БеоградуЗавршила је и постдокторске студије на Факултету за дружбене веде у Љубљани. Говори енглески, немачки, словеначки и српски језик.

Писањем се бави од основне школе. Аутор је 7 књига i више научних радова. Њена песма “Кап љубави“ увршћена је у Антологију српског љубавног песништва, по избору Пере Зупца. Добитник је и других књижевних награда и признања.  

Др Јелена Рвовић Јелић  живи и ради у Љубљани, Република Словенија.

 Објављен: 16.12.2019 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТСКА УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Обавештавају се спортска удружења која подносе програме за финансирање општини Пријепоље према Правилнику о категоризацији спортских организација (Службени гласник 21/2016)  да доставе попуњене одговарајуће образце и документацију до 10.01.2020.године.

У прилогу образци за попуњавање( табела и пријавни образац).

Документацију предати на писарницу опшине и назначити:  КОМИСИЈИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (НЕ ОТВАРАТИ)!!!

Табела

Пријавни образац 


 

 Објављен: 16.12.2019 

Jaвни конкурс за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и сертификације система  кавалитета и безбедности хране у 2019 години.

Пријавни образац 

 


 

 

 Објављен: 12.12.2019

Ранг листа за доделу подстицаја за економско оснаживање жена у области руралне економије у 2019.години 


 

 Објављен: 22.11.2019

Комисија за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал –прво вештачко осемењавање крава   у 2019.год.дана 22.11.2019. истакла је на огласној табли Општине Пријепоље и сајту Општине Пријепоље листу корисника којима је одобрено право за доделу средстава за регрес за репродуктивни материјал- прво вештачко осемењавање  крава у 2019.год.

На истакнуту листу корисника којима је одобрено право на регрес може се изјавити жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана објављивања листе.

 ЛИСТА КОРИСНИКА


 Објављен: 22.11.2019   

 

ОДЛУКA О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

ОДЛУКA О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА  НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ 


 

  Објављен: 20.11.2019  

ОД­ЛУ­КА О БУ­ЏЕ­ТУ ОП­ШТИ­НЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2020. ГО­ДИ­НУ- ОП­ШТИ ДЕО

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2020.ГОДИНУ


 

 Објављен: 19.11.2019  

 ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА - За издавање у закуп, путем јавног надметања,  пословни простор  у улици Изета Чавића број 8  у Пријепољу, површине  41,85 м2.

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА - За издавање у закуп, путем јавног надметања,  пословни простор ''Сат-кула'' у улици Рифата Бурџевића број 1 у Пријепољу, површине 7,68 м2. 


 

 Објављен: 18.11.2019  

У циљу што транспарентнијег трошења јавних средстава и побољшања услова живљења и пословања на   територији,  општинe  Пријепоље  и ове године, упућује

ПОЗИВ

Суграђанима  и осталим заинтересованим странама да се својим предлозима,сугестијама ,па и примедбама, активно укључе у креирање буџета општине Пријепоље за 2020.годину и одређивању приоритета у доношењу планова потрошње у оквиру буџета општине. С   једнаком  пажњом разматраћемо,  и предлоге за пројекте од стратешког интереса,као и мале пројекте који ће грађанима  месних заједница,насеља или улица учинити услове живота бољим и оплеменити животни простор. На овај начин,својим идејама, помажете да  део  буџета буде намењен за пројекте, за које  се  утврди  да су од великог интереса за локалну заједницу. У 2020.години ћемо за предлоге грађана издвојити 10.000.000,00 а на основу ранг листе ваших предлога. Ваше ангажовање ће допринети  равномерном, реалном и транспарентном трошењу буџетских средстава, на задовољство грађана са једне стране  и руководства и запослених у општини Пријепоље са друге стране. Тиме ћете утицати на креирање локалне политике  и изградњу међусобног поверења,  између   Управе  и  грађана, са циљем  задовољавања  ваших  потреба.

Своје предлоге и идеје  можете  дати   на е-маил адресу   budzetprijepolje@gmail.com   или попуњавањем анкетног листића  на ИНФО пулту oпштине,као и у вашим месним заједницама, најкасније до 24.11.2019.године.

Очекујемо вас и на јавној расправи о предлогу буџета, о чијем термину ћемо вас накнадно обавестити на сајту  општине Пријепоље.  


 Објављен: 13.11.2019 

Javni poziv зa  учeшћe  у прoгрaму зa oствaривaњe  пoдстицaja зa eкoнoмскo  oснaживaње жeнa у oблaсти рурaлнe eкoнoмиje, зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa  жeнaмa ,нoсиoцимa рeгистрoвaнoг пoљoприврeднoг гaздинствa стaрoсти дo 45 гoдинa.

Документација 


 

 Објављен: 08.11.2019 

ИЗВЕШТАЈ

 О ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОВОДОМ:

1. НАЦРТА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА  НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ   У  ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ;

2. НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И 

3.НАЦРТА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ   ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ.


  Објављен: 31.10.2019 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ЕКОНОМСКИХ ГРАНТОВА ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 Објављен: 31.10.2019 

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ЕКОНОМСКИХ ГРАНТОВА ПОРОДИЦАМА ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 

 Објављен: 25.10.2019 


К   О  Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА  МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ


 

 Објављен: 25.10.2019 

К   О  Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ – АКАДЕМСКУ 2018/2019.


 Објављен: 24.10.2019 

 

Ранг листа корисника који су добили средства за опрему по јавном позиву за доделу средстава за подршку инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2019 години.

Ранг листа 

Жалбе на ранг листе се достављају општинсков већу у року од 8 дана истицања ранг листе на огласној табли 


 

 Објављен: 22.10.2019 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

OПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Број:  сл/2019

Дана: 2210.2019. године 

На основу члаова  97., 99. и 101. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“ број: 3/2019), Општинска управа Општине Пријепоље - Одељење локалне пореске администрације грађанима, удружењима стручној и осталој јавности, упућује

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ   У  ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ;

НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ   ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ.

Јавна расправа почиње дана 23.10.2019. године објављивањем  текстова наведених Нацрта,  са којима се јавност  може упознати путем општинског сајта: www.opstinaprijepolje.rs и  огласне табле општинске управе, а трајаће до 08.11.2019. године.

Отворени састанак ће се одржати дана 08.11.2019. године у малој сали Дома културе у Пријепољу са почетком у 11:00 часова.

На отвореном састанку ће, запослени у општинској управи задужени   за израду  нацрта одлука, образложити решења која су дата у нацртима, односно биће предочене примедбе  и предлози на нацрте одлука  у јавној расправи, који су поднети до датума одржавања отвореног састанка .

Позивамо Вас да предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре доставите на електронску адресу: dalmir@prijepolje.rs или лично на шалтеру  у општинском услужном центру  и да се на отвореном састанку активно укључите у јавну расправу у вези ових општих  акта Општине Пријепоље.

                                                                                   Руководилац  локалне  пореске  администрације

                                                                                                                    Далмир Козица с.р.

 Документа за преузимање:

 -  Јавни позив

 - Програм јавне расправе

 - Одлука о коефицијентима

 - Одлука о процени цена

 - Одлука о просечним ценама

 - Образац за коментаре 

 


 Објављен: 21.10.2019 

 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini  

Prijava za sprovođenje javnog rada 

 


  Објављен: 15.10.2019

Ранг листа подносилаца захтева  за доделу подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку јагњади и јуница у 2019. години 

РАНГ ЛИСТА


 

 Објављен: 03.10.2019

Обавештавају се такси превозници на територији општине Пријепоље, да су до 06.новембра 2019.године дужни продужити такси исправе и ускладити своје пословање у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'',бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др.закон, 83/2018 и 31/2019) и Одлуком о такси превозу ('' Службени гласник општине Пријепоље'', бр.05/2019). 

ОБАВЕШТЕЊЕ 


 Објављен: 03.10.2019

 

Одобрена новчана помоћ за куповину књига-уџбеника ученицима првог разреда основних школа

На основу спроведеног поступка и документације коју су Општинској управи доставиле основне школе, Општинско веће донело је Решење о додели  новчане помоћи ученицима првог разреда за куповину књига – уџбеника за школску 2019/2020 годину.

Према овом решењу услове за доделу једнократне новчане помоћи у износу од 8.000,00 динара испуњава 341 ученик првог разреда и то у:

Основној школи „Свети Сава“, Пријепоље - 33 ученика,

Основној школи „Михајло Баковић“, Сељашница -16 ученика,

Основној школи„Светозар Марковић“ Бродарево - 48 ученика,

Основној школи „Бошко Буха“,Ивање - 23 ученика,

Основној школи „Душан Томашевић Ћирко“,Велика Жупа- 29 ученика,

Основној школи „Милосав Стиковић“,Пријепоље - 63 ученика,

Основној школи „Владимир Перић Валтер “ - 129 ученика.

Ово је први пут да oпштина Пријепоље Одлуком о буџету предвиди средства као меру помоћи и подршке родитељима ученика првог разреда основних школа који имају пребивалиште на територији општине Пријепоље.


 

 

 Објављен: 01.10.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ -  О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ПРИПРЕМИ ОДЛУКЕ О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ - О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ПРИПРЕМИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈИЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ - О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ПРИПРЕМИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ   У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ 


 

 Објављен: 24.09.2019

Решење о расподели средстава по расписаном јавном конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања из буџета општине Пријепоље за 2019. годину 

 Објављен: 23.09.2019

План за одржавање 42-их  изложби стоке на подручју општине Пријепоље у 2019 години


 Објављен: 20.09.2019

ЈАВНИ ПОЗИВ

о остваривању права на регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко осемењавање у 2019 години 

Пријава 


 Објављен: 13.09.2019

 

Решење о образовању стручне комисије за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања из буџета општине Пријепоље за 2019.годину 


 

 Објављен: 12.09.2019

 Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији локалне самоуправе Пријепоље - Третман 3 - 

 


  Објављен: 10.09.2019


На основу члана  13. Закона о подстицајима у  пољопривреди и руралном  развоју ("Службени гласник РС" 10/2013,142/14,103/15 и 101/2016), Одлуке о буџету општине Пријепоље за 2019 год.члана 32. Закона  о локалној самоуправи, (Службени гласник РС 129/07,83/14,101/16-др.закон и 47/18), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пријепоље бр.320-5/2019, Сагласности Министарства пољопривреде бр.320-00-1613/2019-09Закључка  Општинског већа бр.320-5/19 од 05.03.2019 године, члана 42. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/19),Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2019. („Службени гласник општине Пријепоље“, број 5/19)председник општине расписује

 


ЈАВНИ  ПОЗИВ


ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  У 2019.ГОДИНИ

 


ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  У 2019.ГОДИНИ

 

ПРИЈАВА на јавни позив ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  У 2019.ГОДИНИ/10.09.-30.09.2019/

 

И З Ј А В А


 


 Објављен: 06.09.2019

 Обавештење - Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија“ а.д. Београд поднео захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта –радио базне станице УЕ120  УЕУ120  УЕO120 ,,Пријепоље (Енергомонтажа),ул.6 априла бб, на катастарској парцели број 1095/2  КО Пријеоље, на територији општине Пријепоље.

 Обавештење - Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности, носиоцу пројекта Предузећу за телекомуникације ,,Телеком Србија“ а.д. Београду,  на Студију  о процени  утицаја  на животну средину пројекта радио базне станице UЕ89  UЕU89  UЕL89 ,,Пријепоље 3 (Здравствени центар)“,  улица Рајка Дивца 2, на катастарској парцели број 1069/1 КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље. Објављен: 15.08.2019

 Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Пријепоље


 

 Објављен: 07.08.2019

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Пријепоље 

 


 

 

 Објављен: 07.08.2019

  Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пријепоље


 

 

 Објављен: 06.08.2019

  ЈАВНИ ПОЗИВ 

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ  ГРЛА JАГЊАДИ И ЈУНИЦА

 


  Објављен: 30.07.2019

 

Oбaвeштeњe o сузбиjaњу лaрви кoмaрaцa нa тeритoриjи лoкaлнe сaмoупрaвe Приjeпoљe Објављен: 30.07.2019

ПOTПИСИВAЊE УГOВOРA O ДOНAЦИJИ MOНTAЖНИХ КУЋA

 


  Објављен: 25.07.2019

 

ЗA MEДИJE- OБРAЗAЦ OБAВEШTEЊA O ПРИMЊEНOJ ДE MИНИMИС ПOMOЋИ


 Објављен: 18.07.2019

ОДЛУКУ О СУФИНАНСИРАЊУ/ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ЧИЈА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА ПОМОЋ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

Одлука 


 Објављен: 12.07.2019

О Г Л А С

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ КОЛОВРАТ-ПРИЈЕПОЉЕ


 

 Објављен: 08.07.2019

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ЧИЈА ЈЕ ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА ПОМОЋ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

 


 

 

  Објављен: 05.07.2019

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија“ а.д. Београд поднео захтев  за давање сагласности на Студију  о процени  утицаја  на животну средину пројекта радио базне станице UЕ89  UЕU89  UЕL89 ,,Пријепоље 3 (Здравствени центар)“,  улица Рајка Дивца 2, на катастарској парцели број 1069/1 КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље.


 

 Објављен: 24.06.2019

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ


 Објављен: 18.06.2019

 Јавни конкурс за суфинансирање/ финансирање програма удружења чија је област деловања помоћ особама са инвалидитетом за 2019 годину.

 Јавни конкурс

 Обрасци 

 


 

 

  Објављен: 18.06.2019

 Одлука о поништавању јавног конкурса за суфинансирање/ финансирање програма удружења чија је област деловања помоћ особама са инвалидитетом за 2019 годину.

Одлука 

 


 

 

 Објављен: 14.06.2019

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2019 ГОДИНУ.

Документација 

 Објављен: 14.06.2019

Одлука о поништењу јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања, број 403-1068/19, који је објављен 31.05.2019 године.

Odluka

 


 

 

Објављен: 07.06.2019

РАНГ ЛИСТ ОБЛАСТ ХУМАНИТАРНОГ РАДА

РАНГ ЛИСТА БОРАЧКА УДРУЖЕЊА

РАНГ ЛИСТА КУЛТУРА

РАНГ ЛИСТА ПЕНЗИОНЕРСКЕ

РАНГ ЛИСТА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

 


 

 

Објављен: 03.06.2019

Листа вредновања и рангирања програма суфинансирања/финансирања културних и научних усатнова и програма цркава и верских заједница 

Листа вредновања и рангирања програма суфинансирања/финансирања за изфрадњу,одржавање и обнову верских објеката у 2019.год.


Објављен: 31.05.2019

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања из буџета Општине Пријепоље за 2019.год

 


 

 

Објављен: 31.05.2019

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019.

Јавни позив субвенција за теже запошљиве категорије 2019.

Пријава за спровођење јавног рада

Захтев са бизнис планом за 2019 годину, теже запошљиви

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2019. годину


Објављен: 31.05.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА   ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 


 

 

Објављен: 27.05.2019

Решење о привременом заступнику странке Поровић Рама 

 


 

 

Објављен: 10.05.2019

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2019.ГОДИНУ


Образац за достављaње иницијативе  за Јавно признање- почасни грађанин општине Пријепоље за  2019.годину

Образац за достављење иницијативе  за награду општине Пријепоље за  2019.годину

  

Објављен: 10.05.2019

З А П И С Н И К

О истицању Јавног огласа на огласној табли Општине Пријепоље

Дана 09.05.2019 године у 13 часова истакнут је 

ОГЛАС

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2019 ГОДИНУ

 

Рок за поднешење документације је од 13 до 24 маја 2019 године до 12 часова.

 

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп земљишта 

 


Објављен: 17.04.2019

ОБАВЕШТЕЊ Е

                  Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија“ а.д. Београд поднео захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта –радио базне станице УЕ81  УЕУ81  УЕЛ89 ,, Ратајска”, насеље Равни  на катастарској парцели број 359/1  КО Ратајска, на територији општине Пријепоље.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Објављен: 17.04.2019

Председник општине Пријепоље Драгољуб Зиндовић, потписао је дана 16.04.2019.године у  Београду,  Уговор о суфинисирању мера популационе политике  јединица локалне самоуправе у Републици Србији, са министром без портфеља задуженим за демографију и популациону политику, проф. др. Славицом Ђукић Дејановић.

На основу овог уговора,закљученог на основу Јавног позива на ком је учествовала, општина Пријепоље ће добити  бесповратна средства у износу од 6.757.500,00  РСД. Општина ће учествовати  са 1.192.500,00 РСД сопствених средстава.

Средства су опредељена за спровођење следећих мера популационе политике:

-Набавку опреме (креветића са душецима за децу,столова,столица,индустријске пећнице  и др.) за потребе Предшколске установе “Миша Цвијовић” у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

-Спроводјење програма подстицаја И економског оснаживања жена у области руралне економије у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

-Едукативно саветодавну кампању везану за репродуктивно здравље младих људи у укупној вредности од 200.000,00 динара.

-Опремање Дома здравља-службе Педијатрије-куповину колор-доплер апарата у укупној вредности од 3.500.000,00 динара

-Информативну кампању из области  популационе политике у укупној вредности од 250.000,00 динара. 


Објављен: 12.04.2019

У оквиру Пројекта  “Дивац пољопривредни фондови у  Пријепољу ”   -  Фондација  “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Пријепоље,  расписује конкурс за доделу бесповратних средстава  у износу маx до  180.000,00 динара за развој пољопривредених делатности  за најмање  15 младих пољопривредника/ца,  старости од  21-40 година који имају место пребивалишта на општини Пријепоље.  Помоћ  није у новцу  него у роби, а  укључује набавку стоке,  материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности,  грађевинског материјала  за  пољопривредне објекте и  сл.

Конкурс је отворен  од  петка 12.04.2019.год.  до  петка 03.05.2019. године

Јавни позив

Пријава-Упитник

Пристанак за обраду података о личности

Табела за бодовање 

 


 

 

Објављен: 12.04.2019

ПОГЛЕДАЈТЕ РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МХЕ ,,ЛИПОВИЦА" И МХЕ ,,ВИР" У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ


Објављен: 03.04.2019

Закључак суда

 


 

 

Објављен: 29.03.2019

Конкурс - активности пензионерских организација

Конкурс - борачка и слична удружења

Конкурс - из области руралног развоја

Конкурс - област хуманитарног рада

Конкурс - помоћ особама са инвалидитетом

Конкурс - програми из области културе

Обрасци

 

Образац


Објављен: 29.03.2019

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање /финансирање програма за изградњу, одржавање и обнову верских објеката

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање /финансирање културних и научних установа и програма цркава и верских заједница

ПРИЛОЗИ 


Објављен: 21.03.2019  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 1 МОНТАЖНЕ КУЋЕ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


Објављен: 21.02.2019  

Предлог листа реда првенства ИРЛ Пријепоље


Објављен: 20.02.2019  

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА   ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

                На захтев носиоца пројекта,  Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србије" а.д. Београд, Општинска управа општине Пријепоље  је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице мобилне телефоније  ,,Пријепоље 3" (Здравствени центар)" - УЕ89, УЕУ89, УЕЛ89, општина Пријепоља, на катастарској. парцели 1069/61 КО Пријепоље и истим решењем одредила обим и садржај студије о процени утицаја.   Решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утиаја на животну средину (Службени гласник РС, број 69/05).

            Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење  сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине,  а подноси се преко првостепеног органа.


Објављен: 19.02.2019 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 1 МОНТАЖНЕ КУЋЕ ПОРОДИЦИ ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ  СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


Објављен: 31.01.2019


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СПОРТСКА УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Обавештавају се спортска удружења која подносе програме за финансирање општини Пријепоље а нису како је прописано Правилником о категоризацији спортских организација (Службени гласник 21/2016)  поднели одговарајуће образце и документацију до 10.01.2019.године да ДОСТАВЕ  потребну документацију најкасније до уторка 05.02.2019.године.

У прилогу образци за попуњавање( табела и пријавни образац).

Документацију предати на писарницу опшине и назначити:  КОМИСИЈИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (НЕ ОТВАРАТИ)!!!

Табела

Пријавни образац

 


 

  Објављен: 23.01.2019

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће
ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија“ а.д. Београд поднео захтев  за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта –радио базне станице УЕ89/УЕУ89/УЕЛ89 ,,Пријепоље 3(Здравствени центар)“,улица Рајка  Дивца 2, на катастарској парцели број 1069 КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
 

 

Објављен: 11.01.2019

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА У 2019. ГОД.


  

Објављен: 26.12.2018

ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ 2019


Објављен: 21.12.2018 

ОДЛУКУ О СУФИНАНСИРАЊУ/ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ХУМАНИТАРНОГ РАДА - НАРОДНЕ КУХИЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018.ГОДИНУ


Објављен: 18.12.2018

Оглас за јавну лицитацију-Закуп пољопривредног земљишта


  

Објављен: 17.12.2018 

Одлука студенти 2018

Одлука студенти 2018-1 

Одлука студенти 2018-2

Одлука ученици 2018

 


 

 

Објављен: 13.12.2018 

Обавештење о јавној расправи о нацрту статута Општине Пријепоље

Нацрт статута Општине Пријепоље

 


 

 

Објављен: 11.12.2018 

РАНГ ЛИСТА Област хуманитарног рада


Објављен: 07.12.2018

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за рефундацију тршкова увођења и сертификације система квалитета и безбедности хране у 2018. години.

Пријавни образац


 

Објављен: 05.12.2018  

Почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ПРИЈЕПОЉЕ у другом кругу


Објављен: 04.12.2018  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 2 МОНТАЖНЕ КУЋЕ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


Објављен: 27.11.2018  

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма из области хуманитарног рада'-народна кухиња


Објављен: 27.11.2018  

СПИСАК  ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА РЕГРЕС ЗА ПРВО ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ   У 2018 ЗА КРАВЕ


Објављен: 15.11.2018  

Одлука о суфинансирању/финансирању културних и научних установа и програма цркава и верских заједница

Одлука о суфинансирању/финансирању програма за изградњу,одржавање и обнову верских објеката из буџета Општине Пријепоље за 2018.годину


Објављен: 14.11.2018 

Република Србија

Општина Пријепоље

Председник Општине

Број:06-462018

Дана: 02.11.2018.године

Пријепоље

ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

I

Поништава се Јавни позив за достављање предлога посебних програма у области спорта за 2018.годину од 11.07.2018. године објављен на WEB страници Општине Пријепоље.

II

Поништење Јавног позива ће се објавити на WEB страници Општине Пријепоље.


Објављен: 07.11.2018

Ранг листа ђубриво 2018


 

  Објављен: 02.11.2018


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 


 

 

Објављен: 31.10.2018

 Листа вредновања и рангирања 1 - ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

 Листа вредновања и рангирања 2 - КУЛТУРНИХ И НАУЧНИХ УСТАНОВА И ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

 


 

Објављен: 31.10.2018

 ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА   ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

                На захтев носиоца пројекта, ЗЗ Пољопродукт Пријепоље – Биљара Коловрат бб, Општинска управа општине Пријепоље  је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње индуструјских објеката – сушаре за дрво,  парионие и котларнице на катастарским. парцелиама 2462/2, 2458/2, 2462/3, 2462/1, 2462/4, 2471/9 и 1471/8 КО Пријепоље и истим решењем одредила обим и садржај студије о процени утицаја.                                                                                                                           Решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утиаја на животну средину (Службени гласник РС, број 69/05).
 Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење  сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине,  а подноси се преко првостепеног органа.

 


 

 

Објављен: 29.10.2018

Одлуке о суфинансирању-финансирању програма удружења


Објављен: 29.10.2018

ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ САВЕТА М. ЗАЈЕДНИЦА


Објављен: 23.10.2018 

ОБАВЕВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се учесници конкурса којима су одобрена средства за набавку нове опреме и механизације из буџета Општине Пријепоље  да ће се потписивање уговора о додели средстава обавити 24.10.2018. године у 12 часова у малој сали Дома Културе.


Објављен: 22.10.2018

 Прелиминарни резултати 22.10.2018-Избори за савете месних заједница

 


 

 

Објављен: 22.10.2018 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА ИЗ РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Образац пријаве


Објављен: 18.10.2018

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ТОК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ :

-Општинско веће општине Пријепоље је дана 16.07.2018. године, донело Одлуку о расписивању  Јавног конкурса  за суфинансирање пројеката из области јавног информисања из буџета општине Пријепоље за 2018. годину

-Јавни конкурс је објављен на интернет страници општине Пријепоље и Недељном листу ''Полимље'', Пријепоље, дана 20.07.2018.године

-Дана 10.08.2018. године (допуна од 25.09.2018.године) сачињен је Записник,  којим је констатовано да су све  приспеле пријаве благовремене и потпуне

 -Председник Општине Пријепоље је именовао Стручну комисију за оцену пројеката поднетих на Јавни  конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног  информисања на територији општине Пријепоље  у 2018. години, решењем број 06-33-1/18 од 03.10.2018. године

 -Стручна комисија је извршила оцену пристиглих пројеката,   и о томе сачинила Записник са образложеним предлогом расподеле средстава, број 06-33-2/18 од 12.10.2018. године,који је  доставила председнику општине Пријепоље

 -Председник општине Пријепоље је дана 15.10.2018. године, донео решење о расподели средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања из буџета општине Пријепоље за 2018. годину и решења којима се одбија суфинансирање пројеката, на основу предлога Стручне комисије

-Решење о расподели средстава je објављенo на интернет страници општине Пријепоље и  достављено учесницима конкурса, електронским путем, дана 18.10.2018. године. Решења о одбијању суфинансирања пројеката ће бити достављена електронским путем  подносиоцима пријава. 

 

Објављен: 10.10.2018  

Јавни конкурс ПП Јавни радови 2018. године ЛАПЗ тех.подрш.

Пријава за јавне радове ПП ЛАПЗ техничка подршка


 

Објављен: 08.10.2018  

Решење-Јавно информисање 2018


Објављен: 04.10.2018  

ЈАВНИ ПОЗИВ За доделу средстава за регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко осемењавање у 2018. години


Објављен: 27.09.2018  

РАНГ ЛИСТА БОРАЧКА УДРУЖЕЊА

РАНГ ЛИСТА ИНВАЛИДИТЕТ

РАНГ ЛИСТА КУЛТУРА

РАНГ ЛИСТА ПЕНЗИОНЕРСКЕ

РАНГ ЛИСТА РУРАЛНИ РАЗВОЈ


 

Објављен: 24.09.2018  

Табела ѕа механизацију и опрему

ТАБЕЛА ОДБИЈЕНИХ  ЗА ОПРЕМУ И МЕХАНИЗАЦИЈУ 2018


Објављен: 17.09.2018  

На основу члана 12, 14 и 21. Закона о јединственом бирачком списку {"Службени гласник РС", број 104/2009 и 99/2011), члана 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом  бирачком списку ("Службени гласник РС", број 15/2012), Општинска управа Општине Пријеnоље, објављује
                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ
о увиду у део јединственог бирачког списка за подручје општіне Пријепоље, поводом расписаних избора за савете месних заједница.
Обавештавају се грађани општине Пријепоље који имају бирачко право да могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље у просторијама Општинске управе Општине Пријепоље (канцеларија бр. 1.).
Увид у наведени бирачки списак може се извршити лично, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.
Грађани моry поднети захтев за упис промену, брисање или допуну падатака у наведеном бирачком списку Општинској управи Општине Пријеnоље, закључно са 05.10.2018. године до 24.00 часа, када се закључује Бирачки списак.


Објављен: 10.09.2018 

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пријепоље

 


Објављен: 05.09.2018  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о увиду у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље, поводом расписаних избора за савете месних заједница

Обавештавају се грађани општине Пријепоље који имају бирачко право да могу извршити увид у део јединственог бирачког списка за подручје општине Пријепоље у просторијама Општинске управе Општине Пријепоље (канцеларија бр. 1.).

Увид у наведени бирачки списак може се извршити лично, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.

Грађани могу поднети захтев за упис промену, брисање или допуну података у наведеном бирачком списку Општинској управи Општине Пријепоље, закључно са  05.10.2018. године од 24,00 часа, када се закључује бирачки списак.


Објављен: 04.09.2018 

ОДЛУКА

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, Јабука, Каћево, Косатица, Коловрат, Камена Гора, Мијане, Матаруге, Милешево, Милошев До, Орашац, Правошево, Пријепоље, Расно, Сељашница, Седобро, Слатина, Сопотница, Страњани, Тоци, Звијезд, Хисарџик и Џурово за 21.октобар 2018.године.

2.Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3.Изборе за савете месних заједница спровешће Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на основу одредаба Одлуке о месним заједницама  („Службени гласник општине Пријепоље", број 12/2010 и 2/2018).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Пријепоље".

Број: 020-108/18

Датум: 03.09.2018.године.

Скупштина општине Пријепоље

Председник Стана Марковић

 


Објављен: 04.09.2018  

Јавни конкурс-народне кухиње

Обрасци


Објављен: 03.09.2018  

Одлука о поништењу конкурса за финансирање/суфинансирање програма из области хуманитарног рада-народне кухиње


Објављен: 27.08.2018  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Непосредни избори за националне савете националних мањина биће одржани 04.11.2018. године.
Право гласа на изборима за национални савет националних мањина имају само они
припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак (ПБС) своје националне мањине. Право уписа у ПБС има сваки припадник националне мањине који је уписан у Јединствени бирчки списак. Упис у ПБС се врши на основу писменог захтева. Захтев за упис се подноси општинским, односно градским управама где подносилац захтева има пребивалиште.
Захтев за упис и проверу уписа у посебан бирчки списак може се проверити и преузети са званичне Интернет странице Министарства http://www.mduls.gov.rs/
ПБС се закључује 19.10.2018. године у поноћ. Сарно бирачи који се до тог времена упишу у ПБС моћи 6ће да гласају на изборима заказаним за 04.11.2018. године.
Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у ПБС да провере да ли су уписани у ПБС и да ли су њихови подаци у ПБС ажурни.
Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у ПБС да то учине уколико желе, како би 04.11.2018. године, могли да бирају чанове свог национарног савета.

ОПШТИНСКА УПРАВА


Објављен: 07.08.2018 

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица  док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или  адаптацију предметне сеоске куће.

Опширније


Објављен: 06.08.2018

Општина Пријепоље је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије обезбедила  пакете хуманитарне помоци за најугрозеније породице избеглих и расељених лица, које бораве на територији опстине Пријепоље.

Расподела пакета це се врсити од 06.до 08. августа .


Објављен: 26.07.2018 

Јавни конкурс за суфинансирање / финансирање програма за изградњу, одржавање и обнову верских објеката

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање културних и научних установа и програма цркава и верских заједница

 


Објављен: 26.07.2018  

Јавни конкурси за суфинансирање/финансирање програма удружења и других организација цивилног друштва

Конкурс - активности пензионерских организација

Конкурс - борачка и слична удружења

Конкурс - из области руралног развоја

Конкурс - област хуманитарног рада

Конкурс - помоћ особама са инвалидитетом

Конкурс - програми из области културе

Обрасци

Обрасци за Наративни  и финасијски извештај  известај


Објављен: 25.07.2018  

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија" а. д. Београд поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта  радио - базне станице УЕУ141,УЕЛ141 Пријепоље - Ивање УМТС/ЛТЕ у Ивању, општина Пријепоље, на димњаку у кругу  грађевинског предузећа „Рад-Лабуд" на кат.парцели бр.4/6  КО Ивање, на територији општине Пријепоље.
Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Објављен: 20.07.2018  

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА-JАГЊАДИ У 2018.ГОД


Објављен: 20.07.2018 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

Поштовани грађани, 

 

На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне самоуправе (нови Закон о општем управном поступку , Уредба о уступању и прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција и др.) .

У том смислу вас обавештавамо да  документа , наведена у прилогу обавештења, нисте дужни да достављате органима и службеницима који воде поступак.

Та документа органи прибављају по службеној дужности, потпуно бесплатно.

 

 

Подаци из службених евиденција, које нисте дужни да достављате,

 

доступни посредством Информационог система е -ЗУП 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе                                           

 

 1. Изводи из матичне књиге венчаних

 2. Изводи из матичне књиге рођених 

 3. Изводи из матичне књиге умрлих   

 4. Подаци о живорођеној деци 

 

Министарство правде (ускоро)      

 

 1. Евиденција кривичних санкција     

 2. Прекршајна евиденција 

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије                          

 

 1. Актуелно пребивалиште грађанина               

 2. Издата документа грађанина           

 3. Сва пребивалишта грађанина 

 

Национална служба за запошљавање                         

 

 1. Веб сервис - Национална служба за запошљавање

 2. Веб сервис - Национална служба за запошљавање - преглед евиденција            

 3. Веб сервис - Национална служба за запошљавање - уверење о исплаћеним износима 

 

Републичка Пореска управа                           

 

 1. Информација о измиреном пореском дугу на рачуну доприноса за здравствено осигурање ради овере здравствене књижице               

 2. Информације о висини прихода за одређеног пореског обвезника у задатом пореском периоду

 3. Информације о стању дуга на пореским рачунима одређеног пореског обвезника 

 

Републички геодетски завод

 

 1. РГЗ - регистар непокретности 

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање      

 

 1. Извештај о исплаћеним пензијама и новчаним накнадама из базе исплате РФПИО

 2. ПИО - матична евиденција корисника 

 

Централни Регистар обавезног социјалног осигурања

 

 1. ЦРОСО-провера радног статуса лица

 

 

 

       У будућем периоду ће се додатно проширивати листа услуга, органа и организација пред којима ће службеници моћи у име странке , потпуно бесплатно , прикупљати документацију за потребе поступка.

 

 

 

                                                                                                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К  Сабира Хоџић

 


 

Објављен: 20.07.2018 

На oснoву члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС" број 83/2014, 58/2015 и 12/2016), члана 2.,3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 16/16), члана 2. и 6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 3/2016  и 3/2017), и члана 59.Статута Општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље" број 4/09 и 12/2014  и 19/16), Општинско веће расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС

образац-1---пријава-за-пројектно-суфинансирање-из-области-јавног-информисања

образац-2----будзет-пројекта


Објављен: 11.07.2018

На основу члана 113. став 1. тачка 2. Закона о спорту („ СЛ. Гласник РС" бр. 10/2016) и  члана 20. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Пријепоље ( „СЛ. Гласник општине Пријепоље" бр. 21/16 и 3/17)  Председник општине дана 11.07.2018. године, расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ   за достављање предлога посебних програма   из области спорта за 2018. годину

Јавни позив

Апликациони формулар


 

Објављен: 11.07.2018

Решења о регистрацији стамбених заједница


  

Објављен: 02.07.2018 

Јавни позив незапосленима ПП за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

Јавни позив послодавцима, пп субвенција за теже запошљиве категорије 2018. година


Објављен: 20.06.2018

 

 

 


 

Објављен: 19.06.2018

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник бр.10/13),Закона о измени и допуни закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју(,,Сл. гласник РС,, број 142/14,103/15 и 101/16) Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.320-00-02639/2018-09 од 24.априла 2018 године на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пријепоље за 2018.годину,Одлуке о буџету општине Пријепоље за 2018.годину („Службени гласник општине Пријепоље“, бр.20 /2017 oд 26.12.2017 године) , Одлуке Oпштинског већа о расподели средстава планираних за развој пољопривреде у 2018. годину, бр.403-84 од 22.02.2018 године, Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава („Сл.гласник Општине Пријепоље“ бр. 03 /18 од 08.06.2018 године),Oпштина Пријепоље, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2018.ГОДИНИ

 Преузмите комплетну документацију  


 

Објављен: 19.06.2018

 

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр.10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), Сагласности Министарства пољопривреде бр.320-00-02639/2018-09 на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине  Пријепоље бр.320-23/2018, од 01.06.2018.године,Правилника о подстицајима  за   инвестиције  у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних грла-јагњади(‘’Службени гласник општине Пријепоље’’ бр.7/2017,)Измене и допуне Правилника о подстицајима  за   инвестиције  у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних грла-јагњади‘’Службени гласник општине Пријепоље’’ бр. 3/2018,)   члана 58. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“ број 4/09,12/14 и 19/16),општина Пријепоље расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ  ГРЛА-JАГЊАДИ

Преузмите комплетну документацију  


 

Објављен: 19.06.2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КЛИСУРА РЕКЕ МИЛЕШЕВКЕ“
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке“, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 39/18.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 27. јуна до 11. јула 2018. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединице локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у згради скупштине општине Пријепоље.
Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.
Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 11. јулом 2018. године.

РЈУ_СРП Милешевка

МИЛЕШЕВКА ТК50 РЈУ

 


Објављен: 18.06.2018

ЈАВНИ-ПОЗИВ-за-доказивање-права-пречег-закупа-за-ГП-2019

ЈАВНИ-ПОЗИВ-за-КОРИШЋЕЊЕ-БЕЗ-НАКНАДЕ-за-ГП-2019


 

 

Објављен: 18.06.2018 

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa 4. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ-Филијале Пријепоље за 2018.годину број 3507-101-4/2018 од 30.05.2018. године a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ у сарадњи са општином Пријепоље расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ

Јавни конкурс за јавне радове

Пријава за јавне радове


 

Објављен: 25.05.2018 

Јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Рок за пријаву: петак, 6. јул 2018. 24:00

ОТВОРЕН ЗА ПРИЈАВУ

Датум објаве: уторак, 22. мај 2018.

Желите да унапредите пословање и подржите своју заједницу?

Комплетно обавештење

Јавни позив

 


Објављен: 25.05.2018 

На основу чл.69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, обавештава јавност да је на захтев оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, донела Решење о допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр.04), на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

У спроведеном поступку донето је Решење о допуни решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, бр.501-14/2018 од 18.05.2018. године, којим се оператеру Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље, издата интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр.04), допуњује новим индексним бројем за који се даје дозвола за складиштење и третман, све по спроведеном поступку и достављеној документацији од стране оператера, а на основу чл.60. и 68. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10 и 14/16).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 ОПШТИНСКА УПРАВА

 


Објављен: 25.05.2018  

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта Нафна индустрија Србије а.д. Нови Сад   Општинска управа је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње станице за снадбевање горивом , на кат. парцели број 2457/6 КО Пријепоље , и истим решењем одредила обим и садтжај студије о процени утицаја.                                                                                                                           Решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утиаја на животну средину (Службени гласник РС, број 69/05).

Заинтересована јавност може да изврши увид у донето решење  сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине,  а подноси се преко првостепеног органа.

ОПШТИНСКА УПРАВА

 


 

   Објављен: 18.05.2018   

На основу члана 7. и члана 13. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Пријепоље донете на седници Скупштине општине Пријепоље одржане 20.06.2017. године, Одбор за прописе, молбе, жалбе, одликовања и награде Скупштине општине Пријепоље, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА - ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Јавни позив

Предлог иницијативе


 

   Објављен: 14.05.2018  

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ КОНКУРСИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА КОЈА СУ НАСТАЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ           

            Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са општинама и градовима је објавио два  јавна позива намењена избеглим лицима и бившим избеглим лицима  и то :

-Јавни позив за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом монтажних кућа и

- Јавни позив за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом грађевинског материјала (за територији општине Пријепоље,намењено 7 пакета помоћи)

 Конкурси трају до 25.05.2018. године.

Јавни  позив  за избор корисника помоћи у стамбеном збрињавању доделом сеоских домаћинстава са окућницом за избеглице које имају боравиште/пребивалиште на територији биће расписан 6. јуна 2018. године .

 Све информације  и апликационе формуларе везане за расписане јавне позиве можете прибавити на сајту Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs  и  у Услужном центру Општинске управе општине Пријепоље.

Општинска управа општине Пријепоље


   Објављен: 11.05.2018 

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Пријепоље

    Комисија за израду Локалног aнтикорупцијског плана на територији општине Пријепоље 2018. - 2021. године израдила је нацрт ЛАП-а и овим поводом отвара јавну расправу.

Јавна расправа о нацрту Локалног антикорупцијског плана спроводи се у периоду од 11. до 21. мај 2018. године.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23, усвојен Закључкoм Владе Србије 05 Број 337-4333/2016-1 од 27. априла 2016. године, између осталог прописује обавезу локалних самоуправа да усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције (активност 2.2.10.37).

 Локални планови за борбу против корупције представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање.

 Сви заинтересовани могу погледати нацрт Локалног антикорупцијског плана на интернет страници општине Пријепоље, а стручно - технички коментари и сугестије могу се доставити на и-мејл: prijepolje.lap@gmail.com до 21. маја 2018. године. Приликом достављања коментара молимо да се наведе тачно страна, мера и активност за коју се предлаже измена и/или допуна са предлогом новог текста и образложење.

НАЦРТ - ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ -


   Објављен: 04.05.2018

ЈАВНИ ПОЗИВ

У оквиру Пројекта "Дивац пољопривредни фондови у Пријепољу " - Фондација "Ана и Владе Дивац" у сарадњи са општином Пријепоље, расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у износу маx до 185.000,00 динара за развој пољопривредених делатности за најмање 15 младих пољопривредника/ца, старости од 21-40 година који имају место пребивалишта на општини Пријепоље. Помоћ није у новцу него у роби, а укључује набавку стоке, материјала за рад, опреме за развој пољопривредних активности, грађевинског материјала за пољопривредне објекте и сл.

Конкурс је отворен од 4.маја 2018.год. до 25.маја 2018. године

Преузмите документацију


   Објављен: 27.04.2018  

На основу чл. 10. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                  Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Нафтна индустрија Србије а. д. Нови Сад,  поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину пројекта  изградње станице за снадбевање горивом  „Пријепоље" на кат.парцели бр. 2457/6  КО Пријепоље, на територији општине Пријепоље.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину поднетог захтева сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.7 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


   Објављен: 11.04.2018 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ УСЛУГЕ „ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ"

            Општина Пријепоље је закључила уговор  о реализацији социјалне услуге „лични пратилац" са Друштвом за церебралну и дечију парализу - Ивањица  .

            Услуга личног пратиоца доступна је детету-ученику,коме је потребна додатна подршка ,под условом да је укључено у васпитно образовну установу, до краја редовног школовања и то током целодневне наставе, продуженог боравка, ван-наставних активности, извођења наставе у природи, излета, екскурзија, одмора у току похађања наставе и сл.

           Право на услугу се признаје на основу процене Интерресорне комисије.

          Од 2017. године  се услуга реализује средствима општине Пријепоље и по томе је Општина Пријепоље једна од првих у Републици Србији.

           Услугом је обухваћено 12 деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом од којихје  11 корисника  основношколског и 1 корисник средњошколског узраста.


   Објављен: 16.03.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа Пријепоље, на основу члана 63., 68. и 69. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС", бр.36/09, 88/10, и 14/16)  објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева дана 07.03.2018.године, за издавање Решења о допуни Решења о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада (дозвола рег.бр. 004), оператера Производно, прометно и услужно предузеће „СТАР ЈЕЛА" Д.О.О., ул Бјелопољски пут бб, Пријепоље  (регистровано у АПР са матичним бројем 20634081, са шифром делатности 1610- резање и обрада дрвета), на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље.

Оператер обавља делатност складиштења и третмана неопасног отпада на делу кат.парцеле бр.2160/1 КО Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића бб, на територији општине Пријепоље. Захтев за допуну предметне дозволе односи се на промену врсте, односно увођење индексног броја: 03 01 05 ( пиљевине, иверје струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у ул.Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, канцеларија Одељења за урбанизам и доставити мишљења и предлоге у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 


Објављен: 23.01.2018 

Обавештење за понуђаче број 410-14-25-2017-РК-1 од 22.01.2018. године

Одлука


 

Вести & Догађаји
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >
22.Новембар 2018.
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО ...
У среду 21.11.2018. године  потписан је Уговор о извођењу  друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- >
04.Септембар 2018.
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ...
1.Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, >
21.Јул 2018.
Информациони ситем ...
Поштовани грађани, На снагу су ступили нови прописи којима се значајно мења и побољшава положај странака у поступцима пред државним и органима локалне >
21.Јун 2018.
Позивница за дан ...
28.Мај 2018.
Завршена израдња водовода Луке , фаза ...
Кроз пројекат "Побољшање квалитета живота грађана кроз изградњу водоводне инфраструцтуре"  вредан око 21 милион динара, финансиран из средстава Европске >
22.Фебруар 2018.
НАЈАВА ДОГАЂАЈА ЦЕРЕМОНИЈЕ ПОТПИСИВАЊА ...
Влада Јапана обезбедила је 7.000.000,00 динара за Пројекат опремања Опште болнице у Пријепољу медицинском опремом, тачније реновирање породилишта са медицинском >
20.Октобар 2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТИМА ОДЛУКА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ...
  У поступку припреме сета Одлука којима се уређује начин утврђивања пореза на имовину, Општинска управа општине Пријепоље спроводи јавну расправу о нацртима >
04.Октобар 2017.
Град Пријепоље учествује у националном пројекту ’’Цоца-Цола подршка ...
"Град Пријепоље учествује у националном пројекту ''Coca-Cola подршка младима'' који младима у Србији од 18 до 30 година омогућава да унапреде своје личне и >
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >