Почетна
Обавештења 2015

Објављен: 30.12.2015

На основу члана 10. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

                                                            О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНА ПОТРЕБА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂЕН ОБИМ И САДРЖАЈ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

                  На захтев носиоца пројекта „ АМСС" д.о.о. Београд, Општинска управа општине Пријепоље је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да је потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције и доградње станице за снабдевање горивом, на кат. парцели број 2455/2  К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље  и истим решењем одредила обим и садржај студије о процени утицаја.

Решењем је утврђена обавеза носиоца пројекта да изради Студију о процени утицаја на животну средину предметног пројекта, у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС", бр.69/05).

            Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29. и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде  и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.


Објављен: 30.12.2015

САОПШТЕЊЕ

Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој је усвојен буџет општине за 2016. годину.

Буџет општине као најзначајнија одлука за грађане општине Пријепоље заслужује више простора у циљу упознавања грађана где и на који начин ће се користити сваки динар пореских обвезника.

Планирана средства буџета за 2016. годину су 1.070.000.000,00 динара.

Актуелна општинска власт је, водећи се Стратегијом развоја Општине Пријепоља, планирала улагања у инфраструктуру која су већа за око 55.000.000,00 динара у односу на 2015. годину. Такође за развој пољопривреде је предвиђено 34.500.000,00 динара, а што је више за 12.500.000,00 динара у односу на претходну годину.

Важно је истаћи да су ова повећања омогућена због смањења текућих трошкова код свих буџетских корисника у износу од око 5%. Такође, уштеде су остварене због мањег броја запослених радника у јавном сектору за 64  према критеријума које је утврдила Влада, па уместо да се издвајају средства за плате, средства ће се наменски улагати у развој инфраструктуре и пољопривреде,  што се ствара повољнији амбијент и клима за економски развој.

Упоређујући се са осталим општинама у окружењу наша општина нема задужења и све обавезе у текућој години су измирене што је реално да ће планиране инвестиције и улагања у пољопривреду  биће реализоване у наредној години.

 Буџетом су обухваћене све области: образовање - материјални трошкови, инвестициона улагања у школске објекте,  персонални асистенти, студентске и ученичк стипенције; инвестиције; путна инфраструктура и водоснабдевање  сеоских подручја; социјална заштита - накнаде  за породиље, вантелесна оплодња, једнократне помоћи, помоћ за унапређење положаја Рома и особа са инвалидитетом,  помоћ старачким домаћинствима,  кухиња Црвеног крста; невладине организације; улагања у здравство - материјални трошкови и набавка медицинске опреме ради унапређења примарне здравствене заштите; улагања у културу; комуналну хигијену; развој туризама.

Планираном буџету су дали подршку одборници  позиције и опозиције.  Од 61-ог одборника гласању је присуствовало 43 одборника који су једногласно усвојили буџет. Гласањем одборници су  препознали да ће реализација буџета  побољшати услове живота грађана општине Пријепоље.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Емир Хашимбеговић


Објављен: 27.12.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Израда планског документа - план детаљне регулације Шеховића поље. Број 410-48/15

 

 

 

 


Објављен: 23.12.2015

Конкурс за спровођење пројеката за младе према Локалном акционом плану за 2015. годину 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је 25.12.2015

 

Објављен: 23.12.2015

На основу члана 7. Закона о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', број 96/2015), начелник Општинске управе на предлог грађевинске инспекције, доноси

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА 

Погледајте комплетан документ ОВДЕ


 

Објављен: 21.12.2015

Грађани могу од данас да уплаћују таксе за озакоњење својих кућа, станова или пословног простора, како је прописано Законом о озакоњењу објеката.

Око 770.000 власника који су раније предали захтеве за легализацију треба само да плате таксу, ако су у претходном периоду доставили потребну документацију. Грађани који нису предали ниједан документ, уз таксу треба да поднесу и извештај о затеченом стању објекта. Сви грађани треба да сачекају писмено обавештење од надлежног органа за озакоњење и да поступе по добијеном захтеву.

"Спровођење Закона о озакоњењу омогућиће да око 1,5 милиона објеката коначно буде озакоњено, брзо, јефтино и без сувишног администрирања. Овај процес води држава, у јавном интересу, али је за ефикасно спровођење неопходно да се све локалне самоуправе у потпуности укључе и почну поступке озакоњења", каже државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Александра Дамњановић.

Она напомиње да је спровођење закона у интересу локалних самоуправа јер ће коначно бити уређено питање власништва над имовином на територији сваког града или општине. "Поред тога, 70 одсто новца од такси ће остати локалним самоуправама и тај новац ће моћи да уложе у унапређење комуналне инфраструктуре", додаје Дамњановић.

Такса за стамбене објекте до 100 метара квадратних износи 5.000 динара, до 200 квадрата 15.000, до 300 квадрата 20.000 динара, а више од 300 квадрата 50.000 динара.

Када је реч о комерцијалним објектима, такса до 500 квадрата износи 250.000 динара, за објекте од 500 до 1.000 квадрата 500.000 динара, за оне до 1.500 квадрата милион динара, а више од те квадратуре три милиона динара.

Бројеви жиро рачуна на које се могу извршити уплате наведене су испод.

840-742224843-78 - Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Републике,

840-742233843-44 - Такса за озакоњење објеката у корист нивоа аутономне покрајине,

840-742242843-10 - Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова,

840-742255843-04 - Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина.

© Република Србија | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије | Београд,


 

Објављен: 17.12.2015

ИЗМЕНА   О Д Л У К Е

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.

Погледајте измену одлуку за студенте

ИЗМЕНА О Д Л У К Е

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА  -  УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015

          Погледајте одлуку за ученике


 

Објављен: 14.12.2015

Поштовани у прилогу су табеле ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У 2015 ГОДИНИ. 

 

 

 

 

Одбијени захтеви


Објављен: 14.12.2015

Списак неуручених решења за порез на имовину:

 

 

 

 


Објављен: 04.12.2015

Јавни позив за пружање подршке пољопривредних произвођачким групама

 Информација о одржавању информативних сесија

 Јавни позив

Постер

 

 

 

 


Објављен: 03.12.2015

Одлука о додели уговора-израда планског документа-План детаљне регулације Шеховића поље

 

 

 


Објављен: 03.12.2015

Општинско веће општине Пријепоље на 111. седници одржаноj 25. 11.2015. године, разматрало  је Извештај о оцени пројеката  по јавном конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката у области унапређења и заштите животне средине,број 403-1677/15-11 од 24.11.2015.године,  па је на основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 61. и 63.  Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 и 12/14) и члана 52. Пословника Општинског већа  општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 и 1/15),  донело

Одлуку

о избору пројеката који ће бити финансирани из буџета Општине Пријепоље у области унапређења и заштите животне средине

 

 

 

 

 


Објављен: 30.11.2015

Погледајте:

ОДЛУКУ

О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА

ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

 

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У

ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

 

 

ОДЛУКУ

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

 У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

 

 

 


Објављен: 30.11.2015

Обавештавамо Вас да је Комисија за стратешко планирање израдила Нацрт Стратегије одрживог  развоја  за период 2016 - 2020. година. Документ можете преузети на сајту општине Пријепоље или директно у канцеларији број  28 - Општинска управа .

 Уколико имате  било какву  примедбу или сугестију  на  документ  можете  се обратити кординационом тиму на телефон 033 / 712 733 или на мејл strategijaprijepolje@gmail.com  до 10.12.2015. године. Званична расправа о документу одржаће се у петак 11.12.2015. године у Дому културе  у периоду од 10 - 12 часова.

 Погледајте стратегију:

 

 

 

 

 


Објављен: 30.11.2015

1. ОДЛУКA О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

2. Р Е Ш Е Њ Е општинског већа о усвајању приговора Општинског удружења бораца народноослободилачког рата 1941-1945 и 1999.године

3. ОДЛУКУ О ИЗМЕНЕМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Објављен: 27.11.2015

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

и

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

 

 

 

 


 

Објављен: 18.11.2015

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15 ),  члана 3. и 4.  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Пријепоље број 3507-101-15/2015 од 28.07.2015.године и захтева општине Пријепоље број 101-18/15 од 30.10.2015.године и 16.11.2015.године за поновним отварањем јавног позива

  Општина Пријепоље

у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Пријепоље

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ

 

 

 

 

Обавештење

Захтев


Објављен: 16.11.2015

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта АМСС д.о.о. Београд, Ул. Митрополита Мраовића поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта реконструкције и доградње станице за снабдевање горивом на кат.парцели бр. 2455/2 К.О. Пријепоље, на територији општине Пријепоље. 

 

 

 


Објављен: 12.11.2015

Општинско веће општине Пријепоље на 110. седници одржаноj 09.11.2015. године, разматрало је Предлог Одлуке ЈКП ''Лим''Пријепоље о цени услуге испоруке топлотне енергије, број 352-154/15 од 22.10.2015.године,  па је на основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 28.став 2. Закона о комуналним делатностима(''Службени гласник РС'', бр.88/2011), чл. 23. став 2. и 3. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени(''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 11/15), члана 61. и 63.  Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09 и 12/14) и члана 52. Пословника Општинског већа  општине Пријепоље (''Службени гласник општине Пријепоље'', бр. 6/12 и 1/15),  донело

  Одлуку

о давању сагласности на Одлуку о цени услуге испоруке  топлотне  енергије

Погледајте одлуку


 

Објављен: 09.11.2015

На основу члана 3, 4 и 6. Одлуке  о додели  једнократне новчане награде студентима    чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Пријепоље (''Општински службени гласник'', број 11/2012),  Комисија за младе таленте општине Пријепоље, Правилника о критеријумима и мерилима за доделу једнократних новчаних награда студентима чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Пријепоље, Комисија за младе таленте, на седници одржаној 09.11.2015. године, донела је:

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.

Додељују се новчане награде студентима чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Пријепоље:

Погледајте одлуку за студенте

На основу члана 7. Одлуке о додели новчаних награда младим талентима - ученицима средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Пријепоље     („Службени гласник општине Пријепоље", број 11/2012), Правилника о критеријумима и мерилима за доделу новчаних награда ученицима - младим талентима средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Пријепоље, Комисија за младе таленте, на седници  одржаној 09.11.2015. године, донела је:

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА  -  УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015

            Додељује се новчана награда ученицима средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Пријепоље:

Погледајте одлуку за ученике


 

Објављен: 03.11.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ ОУТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРАОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НАИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ    

   У  поступку припремe  Одлукe о утврђивању просечних цена квадратногметра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Пријепоље, Општинска управа општинеПријепоље спроводи јавну расправу о нацртима Одлука којима се уређујеова  област.  Нацрти  Одлука  су  објављени  на  званичном   сајту  општинеПријепоље www.opstinaprijepolje.rs.   Примедбе, предлози и сугестије се достављају електронским путем на емаил адресу prijepoljekler@gmail.com до дана 09.11.2015. године .  Јавна расправа  ће се одржати дана 06.11.2015. године, са почетком у 11часова у сали за састанке Општинске управе општине Пријепоље.

                                                                                                                                                                                                          


 

Објављен: 22.10.2015

 ЈКП ''Лим'' Пријепоље је доставило Општинском већу предлог за повећање цена услуга испоруке топлотне енергије за грејну сезону 2015/16

- Одлука Надзорног одбора

- Табеларни приказ


 

Објављен: 23.10.2015

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље ", 10/2009), а у складу са  чланом 5. Програма коришћења средстава за заштиту животне средине општине Пријепоље за 2015.годину  и остварењем посебне накнаде за заштиту животне средине („ Службени гласник општине Пријепоље ", број 12/2015) расписује се :

ЈАВНИ КОНКУРС

          за финансирање или суфинансирање пројеката у области  заштите и унапређења животне средине у општини Пријепоље  у 2015.години                  


Јавни конкурс

- Образац пријаве


 

Објављен: 22.10.2015

 ЈКП ''Лим'' Пријепоље је доставило Општинском већу предлог за повећање цена услуга испоруке топлотне енергије за грејну сезону 2015/16

- Одлука Надзорног одбора

- Табеларни приказ


 

Објављен: 09.10.2015

На основу члана 4 и 7. Одлуке  о додели  новчаних награда   младим талентима - ученицима  средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Пријепоље, (''Општински службени гласник'' број 11/2012), Комисија за младе таленте општине Пријепоље, расписује

К   О  Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА  МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА - УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

Конкурс-млади таленти 2015

На основу члана 3, 4 и 6. Одлуке  о додели  једнократне новчане награде студентима    чији родитељи имају пребивалиште на подручју општине Пријепоље (''Општински службени гласник'', број 11/2012),  Комисија за младе таленте општине Пријепоље,  расписује

К   О  Н   К   У   Р   С

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА   ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.

Конкурс-студенти 2015


Објављен: 01.10.2015

Обавештење о закљученом Уговору-партија 1 набавка мотокултиватора

Обавештење о закљученом Уговору-партија 2 набавка пластеника

Обавештење о закљученом Уговору-партија 3 набавка система за грејање у пластенику-набавка котла


 

Објављен: 25.9.2015

Општина Пријепоље

у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала Пријепоље

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ 

  


 

 


05.10.2015.године.


 

  

Објављен: 11.9.2015

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2015. ГОДИНУ (“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ“, БРОЈ 10/2015 ОД 11.09.2015.ГОДИНЕ)                                                                   

  


 

 


Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања Јавног конкурса у Службеном гласнику општине Пријепоље.

 


Објављен :31.08.2015   

На основу члана 58.Статута општине Пријепоље ( ,,Сл.гласник општине Пријепоље, бр. 4/2009"), члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник РС", бр.10/13), Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, бр.320-00-02803/2015-09, Одлуке о буџету општине Пријепоље(,,Сл.гласник општине Пријепоље", бр.13/2014) и Правилника о остваривању права на регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко осемењавање у 2015. години  (број 320-   /2105 од   године), Одлуке о расподели средстава за пољопривреду за 2015 годину (бр.320-15/1/15 од 20.05.2015 године) председник општине Пријепоље расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За доделу средстава за регрес за репродуктивни материјал-прво вештачко осемењавање у 2015. години

 

 

 

 

Јавни позив-текст


 

Објављен :31.08.2015   

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник бр.10/13), Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр.320-00-02803/2015-09 од 27.04.2015 године  на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пријепоље за 2015.године, Одлуке о буџету општине Пријепоље за 2015.годину („Службени гласник општине Пријепоље", бр. 13/2014), Одлуке Oпштинског већа о расподели средстава за пољопривреду за 2015. годину, бр.320-15/1/15 од 20.05.2015 године, општина Пријепоље расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу подстицајних средстава за рефундацију трошкова увођења и

сертификације система квалитета и безбедности хране у 2015. години 

 

 

 

Конкурс-текст

Пријава


 

Објављен :31.08.2015   

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник бр.10/13), Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр.320-00-02803/2015-09 од 27.04.2015 године  на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пријепоље за 2015.год.,Одлуке о буџету општине Пријепоље за 2015.годину („Службени гласник општине Пријепоље", бр. 13/2014 oд 25.12.2015 године),Одлуке Oпштинског већа о расподели средстава за пољопривреду за 2015. годину, бр.320-15/1/15 од 20.05.2015 године, Правилника о остваривању права на регрес за осигурање усева,плодова,вишегодишњих засада и животиња у 2015.год („Сл.гласник Општине Пријепоље"  бр.8/15 од 17.08.2015  године)  општина Пријепоље расписује

  

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА,ПЛОДОВА,ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И ЖИВОТИЊА У 2015.ГОДИНИ

 

Конкурс-текст


 

Објављен :27.08.2015   

ОДЛУКA

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉУ

и 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 


Важи од :17.08.2015  

 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС", бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15) и чланова 4. и 5. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ-Филијале Пријепоље за 2015.годину број 3507-101-2/2015 од 02.07.2015.године и захтева општине Пријепоље за измену текста јавног конкурса  a у складу са Националним акционим планом запошљавања о изменама и допунама Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС", бр. 54/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

у сарадњи са општином Пријепоље

објављује измену

ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И

НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2015. ГОДИНИ

 Измена  је: 

У делу '' VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ'' мења се став 2.и гласи: 

„Јавни конкурс је отворен до 21.08.2015.године"

Остали делови конкурса који нису обухваћени овом Изменом остају непромењени.

Измена Конкурса важи од дана објављивања на огласним таблама и сајтовим НСЗ и oпштине Пријепоље.

 

 


Важи од :13.08.2015   

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Сл.гласник бр.10/13), Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр.320-00-02803/2015-09 од 27.04.2015 године  на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пријепоље за 2015.год.,Одлуке о буџету општине Пријепоље за 2015.годину („Службени гласник општине Пријепоље", бр. 13/2014 oд 25.12.2015 године), Одлуке Oпштинског већа о расподели средстава за пољопривреду за 2015. годину, бр.320-15/1/15 од 20.05.2015 године, Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава („Сл.гласник Општине Пријепоље"  бр.5/15 од 20.07.2015  године) и Одлуке о допуни Правилника за подршку инвестицијама у  у физичка средства пољопривредних газдинстава, број 320-15/15-3 од 27.07.2015.године,  општина Пријепоље расписује

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА  У 2015.ГОДИНИ


 

Конкурс-текст

Пријава на конкурс


 

Важи од :31.07.2015   

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15) и чланова 4. И 5. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Пријепоље и НСЗ-Филијале Пријепоље за 2015.годину број 3507-101-2/2015 од 02.07.2015.године  a у складу са Националним акционим планом запошљавања о изменама и допунама Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

у сарадњи са општином Пријепоље

Р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И

НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2015. ГОДИНИ

 

 

Погледајте комплетан документ


 

Важи од :31.07.2015   

На основу члана 7.-18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. гласник општине Пријепоље“, бр. 7/2010) а у вези са Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2015. годину („Сл. гласник општине Пријепоље“ бр. 13/2014) расписује се :

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ, НЕПРОФИТНИХ И НЕПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2015.  ГОДИНУ("СЛ.ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ",БРОЈ 6/2015 ОД 31.07.2015.ГОДИНЕ)

 

 


Објављен :08.07.2015   

Република Србија

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа

Број: 501-12/15

П р и ј е п о љ е

            На основу члана 10. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

                  На захтев носиоца пројекта ''Теленор'' Д.О.О. Београд, Општинска управа општине Пријепоље је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније ''ПРИЈЕПОЉЕ 6'', на кат. парцели број 1119/8 КО Седобро, на територији општине Пријепоље.

            Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење сваког радног дана од 11 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.29. и изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.


Објављен :18.06.2015   

О Б А В Е Ш Т А В А СЕ ЈАВНОСТ О РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Јавни позив

Пријава на јавни позив


  

Објављен :17.06.2015   

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На захтев носиоца пројекта ТП ''ИНЕКС - СОКОЛИЦА'' Д.О.О., Пријепоље, Општинска управа општине Пријепоље је спровела поступак одлучивања и донела решење којим је утврдила да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат изградња објекта хладњаче намењеном за дубоко замрзавање воћа на кат. парцели бр. 378/1, КО Бродарево, на територији општине Пријепоље. 

 


Објављен :04.06.2015   

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Погледајте тебеле  уписника водних дозвола и уписника водних сагласности.

 

Уписник водних сагласности

Уписник водних дозвола


 

Објављен :01.06.2015   

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је расписан јавни позив за достављање предлога годишњих програма из области спорта за 2016.годину.

 

Јавни позив

Пријава на јавни позив

Рок за подношење пријава је: 10.06.2015.године


 

 

Објављен :19.5.2015   

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ТП ''Инекс Соколица'' Д.О.О., Ул. Санџачких бригада бр.5, Пријепоље, поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградња објекта хладњаче намењеном за дубоко замрзавање воћа на кат. парцели бр. 378/1, КО Бродарево, на територији општине Пријепоље.

 


 

 

Објављен :18.5.2015   

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Скупштина општине Пријепоље је донела Одлуку о усвајању ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  ЗА 2015.год, број 320-44-1/15, дана 16.03.2015.год.

Обавештавају се грађани да могу да изврше увид у програм тј. парцеле које се дају у закуп на сајту општине http://www.prijepolje.rs/   и у Општинској управи у услужном центру  шалтер  за пољопривреду  бр.3.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАБЕЛУ ПАРЦЕЛА КОЈЕ СЕ ДАЈУ У ЗАКУП


 

 

Објављен :18.5.2015   

СПИСАК КОРИСНИКА KOJИ СУ ПРЕУЗЕЛИ САДНИЦЕ ШЉИВА И ЈАБУКА   У ПРОЛЕЋЕ   /30.05. 2015.год/

 

 1-ЋЕХАЈИЋ САБАХУДИН  -КАЋЕВО 320-20/1

2-ПЕЈОВИЋ МИЛАН-КАРОШЕВИНА 320/20-2

3-ОПАНЧИНА МАКСИМ- ЛУЧИЦЕ  320-20/3

 4-КИЈАНОВИЋ МИЛЕНКО-КАМЕНА ГОРА 320/20-4

5-МАТОВИЋ МИЛОРАД-ПРИЈЕПОЉЕ-320-20/6

6-АЛАЂУЗ  ВУЈАДИН-ПРИЈЕПОЉЕ-320/20-7

7-КОСТАДИНОВИЋ  ИВАН-СРИЈЕТЕЖИ-320/20-8

8-КАЈЕВИЋ ШЕФКИЈА-БРВИНЕ 320/20-10

9-БУБАЊА МИЛЕ-МЕЂАНИ 320/20-11

 10-БУКУШИЋ СТАНКО-ДУШМАНИЋИ 320/20-12

11-ДРАГОЈЛОВИЋ РАДЕ- МИЈАНИ-320/20-5

12-МИЈУШКОВИЋ ЗОРАН-БРАЈКОВАЦ 320/20-14

13-ЧОЧОВИЋ ЉУБИНКО-ПРИЈЕПОЉЕ 320/20-15

14-РОВЧАНИН ЕНЕС-ПРИЈЕПОЉЕ 320/20-16

15-ЈУРУКОВИЋ ГОЈКО-ЗАЛУГ 320/20-18

16-ВАРАКЛИЋ МИЛАНКО -СЕДОБРО 320/20-33

17-ПЕЈАТОВИЋ НЕБОЈША -РАСНО 320/20-20

18-КРИЈЕШТОРАЦ ХАМЕД-ЗАВИНОГРАЂЕ 320/20-21

19-СТАНИЋ ВИДОМИР-КУЧИН 320/20-22

20-ДЕРИКОЊИЋ РАДОЈКО-КУЧИН 320/20-23

21-МИЛАНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ-МЕЂАНИ 320/20-24

22-БРЗАКОВИЋ БОРКО-БОСТАНИ

23-АЛОМЕРОВИЋ ЏИБО-БАРЕ 320/20-26

24-ЈУКОВИЋ ХУСО-ГОСТУН 320/20-27

25-ДИВАЦ БРАНИСЛАВ-ЛУЧИЦЕ 320/20-28

26-КИЈАНОВИЋ РАЈО-РАТАЈСКА  320/20-30

27-НИНЧИЋ ИСИДОР-ПРИЈЕПОЉЕ 320/20-35

28- НИНЧИЋ ВУКОМАН- СЕДОБРО 320/20-36

29-ЈУСОВИЋ РЕЏО-ВЕЛ.ЖУПА 320/20-37

30-ПУШИЦА РАДИВОЈЕ-ГРОБНИЦЕ 320/20-38


 

Објављен :29.4.2015   

1. 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта 'Зенит' Д.О.О., Пријепоље, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта интерне станице за снабдевање моторних возила Зенит Д.О.О. Пријепоље дизел горивом на кат.парцели бр. 104 К.О. Миљевићи, на територији општине Пријепоље.

2.

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта 'Теленор' Д.О.О., Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базнa станицa мобилне телефоније 'ПРИЈЕПОЉЕ 6', на кат.парцели бр. 1119/8 К.О. Седобро, на територији општине Пријепоље. 

 

 


  

Објављен :20.4.2015  

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" 10/2013), члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи, (Службени гласник РС 129/07), члана 61. и 63. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине пријепоље“, број 4/09), Општинско веће општине Пријепоље на седници одржаној дана 15.04. 2015 године донело је:

П Р А В И Л Н И К

О расподели садног материјала

 

          

 

Општине Пријепоље обавештава пољопривредне произвођаче да врши набавку садног материјала и то: -саднице шљиве и јабуке 130 ком по кориснику од тога(100 ком. шљива,, чачанска родна,, и ,,чачанска лепотица,, и 30 ком. јабука ). Набавка се врши за 30 корисника.

 

         

 


 

 

Објављен : 20.04.2015

ЧЛАНОМ 36. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14) , ПРОПИСАНО ЈЕ ДА АКО СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОГ АКТА ВРШИ СЛАЊЕМ ПРЕПОРУЧЕНЕ ПОШИЉКЕ ИЛИ СЛАЊЕМ ОБИЧНЕ ПОШИЉКЕ, ПОРЕСКИ АКТ СЕ СМАТРА ДОСТАВЉЕНИМ 15-ОГ ДАНА ОД ДАНА ПРЕДАЈЕ ПОРЕСКОГ АКТА ПОШТИ.

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 9. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14), НАДЛЕЖНИ ПОРЕСКИ ОРГАН ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИ ПИБ (ЈМБГ) ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА КОМЕ ЈЕ НА ОВАЈ НАЧИН ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО, КАО И БРОЈ ПОРЕСКОГ АКТА ЧИЈЕ ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО.

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗЕ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА И ПОРЕСКИМ АКТИМА , ЧИЈЕ ЈЕ ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВРШЕНО У СКЛАДУ СА СТАВОМ 3. И 4. ЧЛАНА 36. ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ („СЛ.ГЛАСНИК РС", бр.80/02...до 68/14).

Списак неуручених решења

Објављен :25.3.2015  

Poziv za prijavu na konkurs za podršku nezaposlenim licima

za započinjanje bavljenja pčelarstvom

Medino d.o.o. iz Krnjeva i Program razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji koji realizuje Regionalna razvojna

agencija Zlatibor iz Užica pozivaju nezaposlena lica i pčelare početnike koji žele da se bave pčelarstvom da se prijave na

konkurs radi uključivanja u program podrške.

Medino uz podršku PSD programa, pruža pomoć pri formiranju pčelinjaka od 15 košnica sa rojevima i u obezbeđivanju

savetodavne podrške pčelarima početnicima.

Od ukupnih troškova formiranja gore navedenog pčelinjaka koji će pčelar nabaviti u kooperaciji sa Medinom, PSD

program će bespovratno subvencionisati pčelara kroz donaciju 57.62 % od ukupne cene, Medino d.o.o. će kreditirati

pčelara u iznosu od 25.72 % od ovih troškova, dok će pčelar sopstvenim sredstvima finasirati kupovinu košnica u iznosu

od 16.66 % od ukupne cene.

Košnice sa rojevima će biti dodeljene pčelarima u periodu od 01. do 10. juna 2015. godine.

Deo ulaganja u košnice koji je kao kredit obezbedio Medino d.o.o. pčelar će biti u obavezi da vrati u medu ovom

preduzeću u periodu do 01. septembra 2015. godine, nakon čega košnice ostaju u vlasništvu pčelara.

Pčelarima početnicima Medino d.o.o. će besplatno obezbediti stručnu podršku u vidu savetodavca koji će raditi na

terenu i službe podrške kol centra.

Pravo na prijavu na konkurs imaju nezaposlena lica koja nisu nosioci komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Prednost

pri konkurisanju za ovaj program imaju mladi i žene.

Prijava na konkurs se vrši na sledeće načine:

• telefonom na broj: 026/821-080 (Opcija: Otkup meda)

• emailom: otkup@medino.rs

• lično u prostorijama Medina na adresi: Bulevar Oslobođenja 29, 11319 Krnjevo.

Konkurs je otvoren u periodu od 01. do 31. marta 2015. godine.

Објављен :25.3.2015  

Предмет: Позив за незапослена лица

Хладњача „Maстер Фриго" и Програм развоја приватног сектора у југозападној Србији који реализује Регионална развојна агенција Златибор из Ужица, позивају незапослена лица да кроз субвенцију ПСД програма и хладњаче „Maстер Фриго" почну са производњом малине на површини од минимум 15 ари.

Сва незапослена лица која буду одабрана кроз процес селекције добиће бесповратно кроз неопходан репроматеријал 70.178,00 динара. Такође хладњача „Maстер Фриго" ће додатно претфинансирати сав репроматеријал који је неопходан за започињање производње малина, а изабрани почетник ће тај репроматеријал вратити кроз род малине. 

Пријава за незпослена лица траје до 31.03.2015.

Сва заинтересована лица могу да се пријаве у просторијама хладњаче „Maстер Фриго" Milićevo Selo Požega.

Кoнтак телефон за детаљније информације: 031/720-019.

ПРИЈАВИТЕ СЕ, ОЧЕКУЈЕМО ВАС ДА ЗАЈЕДНО КРЕИРАМО ВАШУ БУДУЋНОСТ!

Објављен :27.2.2015  

 

Обавештење о захтеву 'Телеком Србија' А.Д. Београд,  'Теленор' Д.О.О. Београд,  'STAR ЈЕЛА' Д.О.О. Пријепоље

 

         

Вести & Догађаји
23.Децембар 2021.
ОДЛУКА о продужењу ...
ОДЛУКA o продужењу рока за подношење епријава на јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у >
20.Децембар 2021.
Информисање ...
Одлука о расписивању републичког референдума и Акт о промени Устава Републике >
02.Децембар 2021.
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем ...
Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне >
30.Новембар 2021.
Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу ...
  Правилник  о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе >
27.Октобар 2021.
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и ...
Одлука о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске санације кућа и >
19.Октобар 2021.
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу ...
Коначна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађање као крајне кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и >
08.Октобар 2021.
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у ...
Прелиминарна ранг листа пријава на јавни позив ЈП-бр. 2 за грађане као крајње кориснике средстава у спровођењу мера енергетске санације кућа и станова који су >
03.Септембар 2021.
Јавни позив за ...
03.09.2021. ЈАВНИ ПОЗИВ  ГРАЂАНИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАНОВИМА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМАНА >
27.Август 2021.
Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на ...
27.08.2021 Одлука о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пријепоље који су испунили >
17.Август 2021.
Прелиминарне листе привредних субјеката за учешће у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и ...
 Обавештење за јавност о утврђивању Прелиминарних ранг  листа изабраних привредних субјеката од стране Стручне комисије, који ће учествовати и реализацији >
02.Август 2021.
Јавни позив за мере енергетске санације ...
  Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда , породичних кућа и станова на територији општине >
23.Мај 2019.
Нацрт Локалног акционог ...
Са задовољством Вас обавештавамо да је Канцеларија за младе општине Пријепоље израдила нацрт Локалног акционог плана за младе општине Пријепоље ( за период од >