Општинска управа

Надлежности Општинске управе:

1)     припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2)     извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;

3)     решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа, и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4)     обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

5)     извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6)     обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.

С П И С А К  СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА  У  ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ПРИЈЕПОЉЕ ОВЛАШЋЕНИХ ЗА  РЕШАВАЊЕ  У  УПРАВНИМ СТВАРИМА  И ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

  ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВ

•1.      Новосел Весна, руководилац Одељења  - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

•2.      Посркача Јела, води управни поступак до доношења решења из области  урбанизма и грађевинарства, односно обједињене процедуре

•3.      Чичић Селма, води управни поступак до доношења решења из области  урбанизма и грађевинарства, односно обједињене процедуре

•4.      Радуловић Бранка, води управни поступак и доноси решења из надлежности имовинско-правних послова

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Земанић Едиб, инспектор за друмски саобраћај и јавне путеве и шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора инспекције за друмски саобраћај и јавне путеве,  као и  из надлежности Одсека

  1. Петрић Снежана, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности комунално- стамбених послова
  2. Бакић Мехмед, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора комуналне инспекције
  3. Потурак Мервин, комунални инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора комуналне инспекције
  4. Глушчевић Милић, грађевински инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора грађевинске инспекције
  5. Гојак Боса, грађевински инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора грађевинске инспекције
  6. Кратовац Џенита, инспектор заштите животне средине - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора  заштите животне средине
  7. Брајовић Бранко, инспектор за друмски саобраћај и јавне путеве - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора инспекције за друмски саобраћај и јавне путеве.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Ракоњац Драгиша, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ

Хамзић Ифет, шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одсека

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Заимовић Ајдин, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

  1. Хрустемовић Мерсија, води управни поступак и доноси решења из области  борачко-инвалидске заштите и цивилних инвалида рата
  2. Хаџић Мирзета, просветни инспектор - води управни поступак и  доноси решења из надлежности просветног инспектора 
  3. Хајдаревић Ханка, координатор матичне службе - води управни поступак и доноси решења из области матичарских послова и послова грађанских стања

ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

•1.      Гојак Муса,  шеф Одсека -  води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одсека

•2.      Крповић Нада, води управни поступак до доношења решења из области  послова утврђивања права на дечји додатак

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

•1.      Козица Далмир, руководилац Одељења - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења

•2.      Ћубић Миодраг, порески инспектор - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора пореске инспекције

•3.      Радичевић Александар, инспектор канцеларијске контроле - води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области инспекцијског надзора канцеларијске контроле

Вести & Догађаји
30.Мај 2017.
Позив за 10 младих ...
Са великим задовољством, Општина Пријепоље заједно са Канцеларијом за младе из Пријепоља, расписује позив за 10 младих креативаца који траже нове изазове у области >
01.Фебруар 2016.
Јавна расправа за израду симбола и Дана општине ...
Комисија за израду предлога симбола и Дана општине Пријепоље организује у уторак, 2. фебруара 2016. године од 19 часова у Дому културе Јавну расправу о предлогу избора >
30.Децембар 2015.
Саопштење председника ...
Дана 29.12.2015. године у вестима ТВ форум није објективно  известила грађане у вези седнице Скупштине општине Пријепоље која је одржана дана 28.12.2015. године на којој >
10.Септембар 2015.
Турски амбасадор посетио ...
Општину Пријепоље посетили су амбасадор Републике Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и представници турског удружења "Пријетељи Санџака". Том приликом >
09.Септембар 2015.
Страница општине Пријепоље на 7. месту ...
Службена страница општине Пријепоље је заузела 7. место на ранг лист од 169 службених страница општина, наводи се у извештају "УСКЛАЂЕНОСТ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА >
22.Април 2015.
Наставак сарадње са Фондацијом Ана и Владе Дивац ...
   Фондација Ана и Владе Дивац и УСАИД су званично представили нови двогодишњи пројекат Дивац омладиски фондови који ће подржати омладинске пројекте у >
28.Јануар 2015.
Конференција „Славимо разноликост“ ...
У Београду је 22. Јануара одржана конференција „Славимо разноликост“ посвећена јачању и зближавању омладинских организација из мултикултуралних средина >
28.Јануар 2015.
ЕУ ПОДРЖАВА РУРАЛНИ СЕКТОР У СРБИЈИ СА 175 МИЛИОНА ...
Европска комисија је усвојила Програм Европске уније за рурални развој у Србији (ИПАРД) 20. јануара 2015. чиме је створена основа за подршку Европске уније >
28.Јануар 2015.
Градоначелницима представљен нови Закон о планирању и ...
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Стална конференција градова и општина (СКГО) организовали су 23. јануара у Београду састанак >
16.Децембар 2014.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НА 42. СКУПШТИНИ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ...
Највећи скуп градоначелника и председника општина у 2014. години, 42. скупштина Сталне конференције градова и општина, одржана је 10. децембра у Сава центру. Тема >
08.Децембар 2014.
ОБЕЛЕЖЕНА 71-ГОДИШЊИЦА ПРИЈЕПОЉСКЕ ...
Комеморацијом у спомен-комплексу "4. децембар" у општини Пријепоље обележена је 71 година од једне од најтрагичнијих битака у Другом светском рату у којој је >
09.Децембар 2014.
Делегација Пријепоља на сајму изложбеног и продајног карактера у ...
На привредном сајму изложбеног и продајног карактера „ Food&Life " 2014, одржаном од 25. до 30. новембра,  у Минхену учествовала је и привредна делегација >